Visual Basic 6.0 ile 2 matris çarpımı – visual basci 6 ile iki matris çarpımı vb 6 -

27. Nisan 2010 00:10
önce formumuza 3 adet flex grid ekliyoruz. sonra bunların name lerni m1,m2 ve m3 olarak değiştiriyoruz. Sonra bir tane de command Button ekliyoruz.   Butonun click olayına aşağıda kodları yazıyoruz. Not:Burda değerler döngü içinde otomatik veriliyor. siz isterseniz her matrisi ayrı ayrı değer ile doldurabilirsiniz.       Private Sub Command1_Click() Dim f() f() = Array(1, 1, 4, 6) Dim a(3, 3), b(3, 3), c(3, 3) For i = 0 To 2     For j = 0 To 2         a(i, j) = j 'InputBox("a matrisi dğer yaz " & i & " , " & j)         m1.TextMatrix(i, j) = j         b(i, j) = i  'InputBox("b matrisi dğer yaz " & i & " , " & j)         m2.TextMatrix(i, j) = i         Next      Next '  matris çarpımı For X = 0 To 2     For Y = 0 To 2         toplam = 0         For Z = 0 To 2             toplam = toplam + (a(X, Z) * b(Z, Y))         Next Z         c(X, Y) = toplam     Next Y Next X For i = 0 To 2     For j = 0 To 2     m3.TextMatrix(i, j) = c(i, j)      'Print c(i, j) Next Next End Sub

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler