Bilgisayar İşletmenlik 2010 çıkmış sorular – Windows Xp ve Office 2003

24. Kasım 2010 06:24
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORU VE CEVAP ÖRNEKLERİ Aşağıdakilerden hangisi giriş ünitesidir? A)Ekran    B)Yazıcı   C)Klavye   D)Monitör Aşagıdakilerden hangisi HDD’nin simgisidir?   A) c:          b) a:         C) b:          d) hiçbiri Aşağıdakilerden hangisi çıkış ünitesidir? A)Klavye           b)Mause  c)Harddisk     d)Yazıcı      Hardiskin simgesi hangi durumlarda değişir?   A)cd room ikiye bölündüğü zaman      B)harddisk ikiye bölündüğü zaman        C)flopy olmadığı zaman       D)hiçbir zaman Hangisi Yan Bellek değildir? A)Disket           B)Harddisk   C) Cd          D)DVD Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm hangisidir? A)Harddisk                   B)Ram C)Anakart                     D)Monitör YAPILAN TÜM İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK HANGİ ÜNİTEDE SAKLANIR? A)Prom B)Eprom           C)Ram     D)Rom Genellikle programlarda yardım amacı ile kullanılan tuş hangisidir? A)F4                B)F3     C)F2                D)F1 Aşağıdaki tuşlardan hangisi Klavyede bulunmaz? A)Esc              B)Tab     C)Cope          D)Alt Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bilgisayar için doğrudur? I-Çok Büyük Hacimlerdeki Veri Ve Bilgiyi Çok Küçük Hacimlerde Saklar. II-Matematiksel İşlemleri Hızlı Bir Şekilde Yorumlar. III-Elektronik, Mekanik, Manyetik Bileşenlerden Oluşur. A)Yalnız I         B)I,II         C)I,II,III          D)Yalnız III

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler