İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Veritabanı

4. Ocak 2011 03:53
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <></> DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı DCOUNT VSEÇSAY Veritabanı DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı DGET VAL Veritabanı DMAX VSEÇMAK Veritabanı DMIN VSEÇMİN Veritabanı DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı DVAR VSEÇVAR Veritabanı DVARP VSEÇVARS Veritabanı

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Tarih ve Saat

4. Ocak 2011 03:53
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></DIV> </> </> </> DATE TARİH Tarih ve Saat DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve Saat DAY GÜN Tarih ve Saat DAYS360 GÜN360 Tarih ve Saat EDTE SERİAY Tarih ve Saat EOMONTH SERİTARİH Tarih ve Saat HOUR SAAT Tarih ve Saat MINUTE DAKİKA Tarih ve Saat MONTH AY Tarih ve Saat NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve Saat NOW ŞİMDİ Tarih ve Saat SECOND SANİYE Tarih ve Saat TIME ZAMAN Tarih ve Saat TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve Saat TODAY BUGÜN Tarih ve Saat WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih ve Saat WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve Saat WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih ve Saat YEAR YIL Tarih ve Saat YEARFRAC YILORAN Tarih ve Saat </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Mühendislik

4. Ocak 2011 03:52
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></DIV> </> </> </> BESSELI BESSELI Mühendislik BESSELJ BESSELJ Mühendislik BESSELK BESSELK Mühendislik BESSELY BESSELY Mühendislik BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik CONVERT ÇEVİR Mühendislik DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik DELTA DELTA Mühendislik ERF HATAİŞLEV Mühendislik ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Mühendislik GESTEP BESINIR Mühendislik HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik IMABS SANMUTLAK Mühendislik IMAGINARY SANAL Mühendislik IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik IMCOS SANCOS Mühendislik IMDIV SANBÖL Mühendislik IMEXP SANÜS Mühendislik IMLN SANLN Mühendislik IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik IMPOWER SANKUVVET Mühendislik IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik IMREAL SANGERÇEK Mühendislik IMSIN SANSIN Mühendislik IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik IMSUB SANÇIKAR Mühendislik IMSUM SANTOPLA Mühendislik OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik OCT2OCT OCT2HEX Mühendislik </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Metin

4. Ocak 2011 03:51
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></DIV> </> </> </> CHAR DAMGA Metin CLEAN TEMİZ Metin CODE KOD Metin CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin DOLLAR LİRA Metin EXACT ÖZDEŞ Metin FIND BUL Metin FIXED SAYIDÜZENLE Metin LEFT SOLDAN Metin LEN UZUNLUK Metin LOWER KÜÇÜKHARF Metin MID PARÇAAL Metin PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin REPLACE DEĞİŞTİR Metin REPT YİNELE Metin RIGHT SAĞDAN Metin SEARCH MBUL Metin SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin T M Metin TEXT METNEÇEVİR Metin TRIM KIRP Metin UPPER BÜYÜKHARF Metin VALUE SAYIYAÇEVİR Metin </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları – Matematik ve Trigonomotri

4. Ocak 2011 03:50
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></DIV> </> </> </> ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri COS COS Matematik ve Trigonometri COSH COSH Matematik ve Trigonometri DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri EXP ÜS Matematik ve Trigonometri FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri GCD OBEB Matematik ve Trigonometri INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri LCM OKEK Matematik ve Trigonometri LN LN Matematik ve Trigonometri LOG LOG Matematik ve Trigonometri LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri MOD MOD Matematik ve Trigonometri MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri ODD TEK Matematik ve Trigonometri PI Pİ Matematik ve Trigonometri POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri SIN SİN Matematik ve Trigonometri SINH SİNH Matematik ve Trigonometri SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri TAN TAN Matematik ve Trigonometri TANH TANH Matematik ve Trigonometri TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Mantıksal

4. Ocak 2011 03:49
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></> </> </> AND VE Mantıksal FALSE YANLIŞ Mantıksal IF EĞER Mantıksal NOT DEĞİL Mantıksal OR YADA Mantıksal TRUE DOĞRU Mantıksal </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - İstatistiksel

4. Ocak 2011 03:48
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ AVEDEV ORTSAP İstatistiksel AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel BETADIST BETADAĞ İstatistiksel BETAINV BETATERS İstatistiksel BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel CHIINV KİKARETERS İstatistiksel CHITEST KİKARETEST İstatistiksel CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel CORREL KORELASYON İstatistiksel COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel COVAR KOVARYANS İstatistiksel CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel DEVSQ SAPKARE İstatistiksel EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistiksel FDIST FDAĞ İstatistiksel FINV FTERS İstatistiksel FISHER FISHER İstatistiksel FISHERINV FISHERTERS İstatistiksel FORECAST TAHMİN İstatistiksel FREQUENCY SIKLIK İstatistiksel FTEST FTEST İstatistiksel GAMMADIST GAMADAĞ İstatistiksel GAMMAINV GAMATERS İstatistiksel GAMMALN GAMALN İstatistiksel GEOMEAN GEOORT İstatistiksel GROWTH BÜYÜME İstatistiksel HARMEAN HARORT İstatistiksel HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistiksel INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistiksel KURT BASIKLIK İstatistiksel LARGE BÜYÜK İstatistiksel LINEST DOT İstatistiksel LOGEST LOT İstatistiksel LOGINV LOGTERS İstatistiksel LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistiksel MAX MAK İstatistiksel MAXA MAKA İstatistiksel MEDIAN ORTANCA İstatistiksel MIN MİN İstatistiksel MINA MİNA İstatistiksel MODE ENÇOK_OLAN İstatistiksel NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ İstatistiksel NORMDIST NORMDAĞ İstatistiksel NORMINV NORMTERS İstatistiksel NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistiksel NORMSINV NORMSTERS İstatistiksel PEARSON PEARSON İstatistiksel PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistiksel PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistiksel PERMUT PERMÜTASYON İstatistiksel POISSON POISSON İstatistiksel PROB OLASILIK İstatistiksel QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistiksel RANK RANK İstatistiksel RSQ RKARE İstatistiksel SKEW ÇARPIKLIK İstatistiksel SLOPE EĞİM İstatistiksel SMALL KÜÇÜK İstatistiksel STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistiksel STDEV STDSAPMA İstatistiksel STDEVA STDSAPMAA İstatistiksel STDEVP STDSAPMAS İstatistiksel STDEVPA STDSAPMASA İstatistiksel STEYX STHYX İstatistiksel TDIST TDAĞ İstatistiksel TINV TTERS İstatistiksel TREND EĞİLİM İstatistiksel TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistiksel TTEST TTEST İstatistiksel VAR VAR İstatistiksel VARA VARA İstatistiksel VARP VARS İstatistiksel VARPA VARSA İstatistiksel WEIBULL WEIBULL İstatistiksel ZTEST </DIV> ZTEST İstatistiksel </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Finansal

4. Ocak 2011 03:46
// İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal AMORLINC AMORLINC Finansal COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal COUPDAYS KUPONGÜN Finansal COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal COUPNUM KUPONSAYI Finansal COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal CUMPRINC TOPANAPARA Finansal DB AZALANBAKİYE Finansal DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal DISC İNDİRİM Finansal DOLLARDE LİRAON Finansal DOLLARFR LİRAKES Finansal DURATION SÜRE Finansal EFFECT ETKİN Finansal FV GD Finansal GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal INTRATE FAİZORANI Finansal IPMT FAİZTUTARI Finansal IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal ISPMT ISPMT Finansal MDURATION MSÜRE Finansal MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal NOMINAL NOMİNAL Finansal NPER TAKSİT_SAYISI Finansal NPV NBD Finansal ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal PRICE DEĞER Finansal PRICEDISC DEĞERİND Finansal PRICEMAT DEĞERVADE Finansal PV BD Finansal RATE FAİZ_ORANI Finansal RECEİVED GETİRİ Finansal SLN DA Finansal SYD YAT Finansal TBILLEQ HTAHEŞ Finansal TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal VDB DAB Finansal XIRR AİÇVERİMORANI Finansal XNPV ANBD Finansal YIELD ÖDEME Finansal YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal </DIV> //

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Bilgi

4. Ocak 2011 03:45
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ CELL HÜCRE Bilgi ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi INFO BİLGİ Bilgi ISBLANK EBOŞSA Bilgi ISERR EHATA Bilgi ISERROR EHATALIYSA Bilgi ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi ISLOGICAL EMANTIKSALSA Bilgi ISNA EYOKSA Bilgi ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi ISODD TEKMİ Bilgi ISREF EREFSE Bilgi ISTEXT EMETİNSE Bilgi N S Bilgi NA YOKSAY Bilgi TYPE TÜR Bilgi </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları - Arama ve Başvuru

4. Ocak 2011 03:43
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve Başvuru HLOOKUP YATAYARA Arama ve Başvuru HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve Başvuru INDEX İNDİS Arama ve Başvuru INDIRECT DOLAYLI Arama ve Başvuru LOOKUP ARA Arama ve Başvuru MATCH KAÇINCI Arama ve Başvuru OFFSET KAYDIR Arama ve Başvuru ROW SATIR Arama ve Başvuru ROWS SATIRSAY Arama ve Başvuru TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve Başvuru VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve Başvuru </DIV>

İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları

4. Ocak 2011 03:32
EXCEL İNİGİLİZCE TÜRKÇE FORMÜLLER VE KARŞILIKLARI ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal AMORLINC AMORLINC Finansal AND VE Mantıksal AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri AVEDEV ORTSAP İstatistiksel AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel BESSELI BESSELI Mühendislik BESSELJ BESSELJ Mühendislik BESSELK BESSELK Mühendislik BESSELY BESSELY Mühendislik BETADIST BETADAĞ İstatistiksel BETAINV BETATERS İstatistiksel BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri CELL HÜCRE Bilgi CHAR DAMGA Metin CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel CHIINV KİKARETERS İstatistiksel CHITEST KİKARETEST İstatistiksel CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru CLEAN TEMİZ Metin CODE KOD Metin COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel CONVERT ÇEVİR Mühendislik CORREL KORELASYON İstatistiksel COS COS Matematik ve Trigonometri COSH COSH Matematik ve Trigonometri COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal COUPDAYS KUPONGÜN Finansal COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal COUPNUM KUPONSAYI Finansal COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal COVAR KOVARYANS İstatistiksel CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal CUMPRINC TOPANAPARA Finansal DATE TARİH Tarih ve Saat DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve Saat DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı DAY GÜN Tarih ve Saat DAYS360 GÜN360 Tarih ve Saat DB AZALANBAKİYE Finansal DCOUNT VSEÇSAY Veritabanı DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri DELTA DELTA Mühendislik DEVSQ SAPKARE İstatistiksel DGET VAL Veritabanı DISC İNDİRİM Finansal DMAX VSEÇMAK Veritabanı DMIN VSEÇMİN Veritabanı DOLLAR LİRA Metin DOLLARDE LİRAON Finansal DOLLARFR LİRAKES Finansal DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı DURATION SÜRE Finansal DVAR VSEÇVAR Veritabanı DVARP VSEÇVARS Veritabanı EDTE SERİAY Tarih ve Saat EFFECT ETKİN Finansal EOMONTH SERİTARİH Tarih ve Saat ERF HATAİŞLEV Mühendislik ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri EXACT ÖZDEŞ Metin EXP ÜS Matematik ve Trigonometri EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistiksel FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Mühendislik FALSE YANLIŞ Mantıksal FDIST FDAĞ İstatistiksel FIND BUL Metin FINV FTERS İstatistiksel FISHER FISHER İstatistiksel FISHERINV FISHERTERS İstatistiksel FIXED SAYIDÜZENLE Metin FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri FORECAST TAHMİN İstatistiksel FREQUENCY SIKLIK İstatistiksel FTEST FTEST İstatistiksel FV GD Finansal GAMMADIST GAMADAĞ İstatistiksel GAMMAINV GAMATERS İstatistiksel GAMMALN GAMALN İstatistiksel GCD OBEB Matematik ve Trigonometri GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal GEOMEAN GEOORT İstatistiksel GESTEP BESINIR Mühendislik GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve Başvuru GROWTH BÜYÜME İstatistiksel HARMEAN HARORT İstatistiksel HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik HLOOKUP YATAYARA Arama ve Başvuru HOUR SAAT Tarih ve Saat HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve Başvuru HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistiksel IF EĞER Mantıksal IMABS SANMUTLAK Mühendislik IMAGINARY SANAL Mühendislik IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik IMCOS SANCOS Mühendislik IMDIV SANBÖL Mühendislik IMEXP SANÜS Mühendislik IMLN SANLN Mühendislik IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik IMPOWER SANKUVVET Mühendislik IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik IMREAL SANGERÇEK Mühendislik IMSIN SANSIN Mühendislik IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik IMSUB SANÇIKAR Mühendislik IMSUM SANTOPLA Mühendislik INDEX İNDİS Arama ve Başvuru INDIRECT DOLAYLI Arama ve Başvuru INFO BİLGİ Bilgi INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistiksel INTRATE FAİZORANI Finansal IPMT FAİZTUTARI Finansal IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal ISBLANK EBOŞSA Bilgi ISERR EHATA Bilgi ISERROR EHATALIYSA Bilgi ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi ISLOGICAL EMANTIKSALSA Bilgi ISNA EYOKSA Bilgi ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi ISODD TEKMİ Bilgi ISPMT ISPMT Finansal ISREF EREFSE Bilgi ISTEXT EMETİNSE Bilgi KURT BASIKLIK İstatistiksel LARGE BÜYÜK İstatistiksel LCM OKEK Matematik ve Trigonometri LEFT SOLDAN Metin LEN UZUNLUK Metin LINEST DOT İstatistiksel LN LN Matematik ve Trigonometri LOG LOG Matematik ve Trigonometri LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri LOGEST LOT İstatistiksel LOGINV LOGTERS İstatistiksel LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistiksel LOOKUP ARA Arama ve Başvuru LOWER KÜÇÜKHARF Metin MATCH KAÇINCI Arama ve Başvuru MAX MAK İstatistiksel MAXA MAKA İstatistiksel MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri MDURATION MSÜRE Finansal MEDIAN ORTANCA İstatistiksel MID PARÇAAL Metin MIN MİN İstatistiksel MINA MİNA İstatistiksel MINUTE DAKİKA Tarih ve Saat MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri MOD MOD Matematik ve Trigonometri MODE ENÇOK_OLAN İstatistiksel MONTH AY Tarih ve Saat MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri N S Bilgi NA YOKSAY Bilgi NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ İstatistiksel NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve Saat NOMINAL NOMİNAL Finansal NORMDIST NORMDAĞ İstatistiksel NORMINV NORMTERS İstatistiksel NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistiksel NORMSINV NORMSTERS İstatistiksel NOT DEĞİL Mantıksal NOW ŞİMDİ Tarih ve Saat NPER TAKSİT_SAYISI Finansal NPV NBD Finansal OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik OCT2OCT OCT2HEX Mühendislik ODD TEK Matematik ve Trigonometri ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal OFFSET KAYDIR Arama ve Başvuru OR YADA Mantıksal PEARSON PEARSON İstatistiksel PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistiksel PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistiksel PERMUT PERMÜTASYON İstatistiksel PI Pİ Matematik ve Trigonometri PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal POISSON POISSON İstatistiksel POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal PRICE DEĞER Finansal PRICEDISC DEĞERİND Finansal PRICEMAT DEĞERVADE Finansal PROB OLASILIK İstatistiksel PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin PV BD Finansal QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistiksel QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri RANK RANK İstatistiksel RATE FAİZ_ORANI Finansal RECEİVED GETİRİ Finansal REPLACE DEĞİŞTİR Metin REPT YİNELE Metin RIGHT SAĞDAN Metin ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri ROW SATIR Arama ve Başvuru ROWS SATIRSAY Arama ve Başvuru RSQ RKARE İstatistiksel SEARCH MBUL Metin SECOND SANİYE Tarih ve Saat SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri SIN SİN Matematik ve Trigonometri SINH SİNH Matematik ve Trigonometri SKEW ÇARPIKLIK İstatistiksel SLN DA Finansal SLOPE EĞİM İstatistiksel SMALL KÜÇÜK İstatistiksel SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistiksel STDEV STDSAPMA İstatistiksel STDEVA STDSAPMAA İstatistiksel STDEVP STDSAPMAS İstatistiksel STDEVPA STDSAPMASA İstatistiksel STEYX STHYX İstatistiksel SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri SYD YAT Finansal T M Metin TAN TAN Matematik ve Trigonometri TANH TANH Matematik ve Trigonometri TBILLEQ HTAHEŞ Finansal TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal TDIST TDAĞ İstatistiksel TEXT METNEÇEVİR Metin TIME ZAMAN Tarih ve Saat TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve Saat TINV TTERS İstatistiksel TODAY BUGÜN Tarih ve Saat TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve Başvuru TREND EĞİLİM İstatistiksel TRIM KIRP Metin TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistiksel TRUE DOĞRU Mantıksal TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri TTEST TTEST İstatistiksel TYPE TÜR Bilgi UPPER BÜYÜKHARF Metin VALUE SAYIYAÇEVİR Metin VAR VAR İstatistiksel VARA VARA İstatistiksel VARP VARS İstatistiksel VARPA VARSA İstatistiksel VDB DAB Finansal VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve Başvuru WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih ve Saat WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve Saat WEIBULL WEIBULL İstatistiksel WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih ve Saat XIRR AİÇVERİMORANI Finansal XNPV ANBD Finansal YEAR YIL Tarih ve Saat YEARFRAC YILORAN Tarih ve Saat YIELD ÖDEME Finansal YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal ZTEST ZTEST İstatistiksel

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler