İngilizce formüller ve Türkçe Anlamları karşılıkları – Matematik ve Trigonomotri

4. Ocak 2011 03:50
İNGİLİZCE FORMÜL TÜRKÇE FORMÜL KATEGORİSİ <><><></DIV> </> </> </> ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri COS COS Matematik ve Trigonometri COSH COSH Matematik ve Trigonometri DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri EXP ÜS Matematik ve Trigonometri FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri GCD OBEB Matematik ve Trigonometri INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri LCM OKEK Matematik ve Trigonometri LN LN Matematik ve Trigonometri LOG LOG Matematik ve Trigonometri LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri MOD MOD Matematik ve Trigonometri MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri ODD TEK Matematik ve Trigonometri PI Pİ Matematik ve Trigonometri POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri SIN SİN Matematik ve Trigonometri SINH SİNH Matematik ve Trigonometri SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri TAN TAN Matematik ve Trigonometri TANH TANH Matematik ve Trigonometri TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri </DIV>

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler