MEB WİNDOWS XP SERTİFİKA SINAV SORULARI- TEMMUZ 2010

15. Temmuz 2010 05:42
Microsoft Windows XP Soruları 1) Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir? a) Görsel bir işletim sistemi olması. b) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması c) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi. d) Hepsi 2) Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz? a) Başlat menusu Düğmesi. b) Açık olan programların ismi. c) Denetim masası simgeleri. d) Tarih/saat göstergesi 3) Windows’ta Bilgisayarım ,  Belgelerim   gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir? a) Başlat–Programlar–Donatılar b) Görüntü Özellikleri – Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir. c) Bilgisayarım -  Denetim Masası – Masaüstü d) Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları . 4) Masaüstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelerden değildir? a) Klasör    b) Kısayol c) Dosya   d) Sürücü 5) Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur? a) Başlat - Programlar-Donatılar – Sistem Araçları b) Başlat – Programlar – Donatılar c) Başlat-Belgeler d) Başlat - Belgeler-Donatılar 6) Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir? a) Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolu b) Düzen Menüsü -Kısayol oluştur c) Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu d) Sağ tuş – Kısayol oluştur 7 Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya) uzantıları doğru olarak belirtilmiştir? a) TXT (Not Defteri), BMP (Paint) b) DOC (Not Defteri), TXT (Paint) c) DOC (Not Defteri), XLS (Paint) d) EXE (Not Defteri), BMP (Paint). 8) Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a) Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A: b) Düzen Menüsü-Gönder-Disket A: c) Sağ tuş-Gönder-Disket A: d) Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A: 9) Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir? a) Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır b) Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır c) Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır d) Dosya menusu- Kopyala-Yapıştır 10) Klasik başlat menüsü stiline göre en son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir? a) Başlat-Bul-Belgeler b) Başlat-Sık kullanılanlar- Belgeler c) Başlat-Programlar- Belgeler d) Başlat- Belgeler

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler