ASP.NET 2010 GRDIVIEW DA KAYIT İLE BİRLİKTE DOSYA SİLME

ASP.NET 2010 GRDIVIEW DA KAYIT İLE BİRLİKTE DOSYA SİLME İÇİN AŞAĞIDAKİ KODLARI KULLANABİLİRSİNİZ...

  Protected Sub GridView1_RowDeleting(sender As Object, e As System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs) Handles GridView1.RowDeleting

        'e.Cancel = True ' Silmeyi iptal için

        Dim fileName As String = (CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl("HyperLink1"), HyperLink)).Text

        fileName = Path.Combine(Server.MapPath("../"), fileName)

        File.Delete(fileName)

        GridView1.DataBind() ' grid refresh için

   End Sub

 

NOT: Imports System.IO SINIFI EKLENMİŞ OLMALI...

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler