MEB Sertifika Sınavı Microsoft Office Excel 2003 Örnek Sınav Soruları

MİCROSOFT EXCEL 2003 SORU VE CEVAPLARI

 

 

 1. Microsoft Excel’de hazırlanan belgelerin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. TMP

  2. XLS

  3. BMP

  4. PPT

 2. Bir hücrenin içinde değişiklik yapmak için hangi tuş kullanılır?

  1. Alt

  2. Delete

  3. Ctrl

  4. F2

 3. Excel’de sağ taraftaki hücrelere geçmeye yarayan tuş hangisidir?

  1. Ctrl

  2. Tab

  3. Backspace

  4. F2

 4. Excel’de ayrı ayrı hücreleri seçmek için kullanılan tuş hangisidir?

  1. Tab

  2. End

  3. Ctrl

  4. Capslock

 5. clip_image002 Yandaki resimde yazılan yazılar hangi seçenek yardımıyla açılı olarak yazılmıştır?

  1. Biçim-Satırlar

  2. Ekle-Sütun

  3. Biçim-Arka plan

  4. Biçim-Hücreler-Hizalama

 

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

1

2

3

4

5

6

6, 7, 8, 9, 10, 11. Soruları yukarıdaki resme göre cevaplandırınız.

 

 1. Toplama işlemi yaptırmak için hangi seçenek kullanılır?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

 2. Hücreleri Birleştirmek için hangi seçenek kullanılır?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4


 3. Grafik eklemek için hangi seçenek kullanılır?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

 4. Artan şekilde sıralama yaptırmak için hangi seçenek kullanılır?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

 5. Azalan şekilde sıralama yaptırmak için hangi seçenek kullanılır?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

 6. İşlev Yapıştırmak (Formül) için hangi seçenek kullanılır?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

 7. A1 hücresinin değeri 60 olursa aşağıdaki formülün sonucu ne olur?

=Eğer(A1>50;A1+10;A1-10)

  1. 110

  2. 70

  3. 10

  4. 50

 1. Çalışma kitabına bağlantı eklemek için hangi seçenek kullanılır?

  1. Ekle-Köprü

  2. Ekle-Çalışma Sayfası

  3. Biçim-Hücreler

  4. Dosya-Kaydet

 2. 5165,95687 sayısına hangi formül uygulanırsa 5165 sonucu elde edilir?

  1. Yuvarla

  2. Ortalama

  3. Tamsayı

  4. Mak

 3. Tabloda şartımıza uyan kayıtları   listelemek için hangi seçenek kullanılır?

  1. Veri-Filtre Uygula

  2. Biçim-Hücreler

  3. Veri-Form

  4. Biçim-Biçem

 4. A1 =10,          A2 = 2,            A3 = 3 değerleri vardır. Bu değerlere göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?

=Topla(A1:A3)*2

  1. 10

  2. 12

  3. 30

  4. 24

 1. Özel Listeler hangi seçenekten oluşturulur?

  1. Veri-Filtre Uygula

  2. Biçim-Hücreler

  3. Araçlar-Seçenekler

  4. Dosya-Sayfa Yapısı

 2. Sayfanın yazdırılacağı sayfa boyutu ve kenar boşlukları hangi seçenekten ayarlanır?

  1. Biçim-Biçem

  2. Dosya-Sayfa Yapısı    

  3. Ekle-Çalışma Sayfası

  4. Dosya-Farklı Kaydet

19.  Çalışma kitabına yeni sayfa eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

  1. Ekle – Satır

  2. Biçim – Hücreler

  3. Dosya – Sayfa Yapısı

  4. Ekle – Çalışma Sayfası

20.  Kılavuz çizgileri hangi seçenek ile kaldırılır?

  1. Araçlar – Seçenekler

  2. Biçim – Hücreler

  3. Araçlar – Özelleştir

  4. Görünüm – Normal

21.  Hücrelere veri girişini sınırlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Veri – Doğrulama       

  2. Biçim – Satır

  3. Veri – Filtre Uygula

  4. Biçim – Hücreler

22.  Satırların yüksekliğini ayarlamak ve satırları gizlemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

  1. Ekle – Satır

  2. Biçim – Otomatik Tablo

  3. Biçim – Hücreler

  4. Biçim – Satır

23.  Sütunları genişliğini ayarlamak ve sütunları gizlemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

  1. Biçim – Hücreler        

  2. Ekle – Sütun

  3. Biçim – Sütun

  4. Araçlar –Özelleştir

24.  Günün tarihini yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

  1. =SİN()           

  2. =TARİH()

  3. =BUGÜN()    

  4. =HAFTA()

 1. Aşağıda verilen hücre ve içeriklerine göre  =MAK(A5:A8)/2 formülünün sonucu nedir?  A5= 200, A6 = 45, A7 = 105, A8 = 98

  1. 105

  2. 100

  3. 45

  4. 448


 2. Excel’de çalışma sayfasında kaç satır bulunur?

  1. 256

  2. 255

  3. 65536

  4. 3

 3. Excel’de çalışma sayfasında kaç sütun bulunur?

  1. 256

  2. 36

  3. 255

  4. 65536

28.  Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel için yanlıştır?

  1. Excel’de hesaplama yapılabilir.

  2. Excel’de yeni çalışma sayfası eklenebilir.

  3. Excel’de fare ayarları yapılabilir.

  4. Excel’de grafik çizilebilir.

29.  Hücre kulptan aşağı doğru çekilirse ne olur?

  1. Değişiklik olmaz

  2. Hücre çoğaltılır

  3. Hücre taşınır

  4. Hücre silinir

30.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

  1. =A10^2+200

  2. =(ST10+ST45)/10

  3. =MİN(E2;E7;B5;B9)

  4. =SİN(RADYAN(45))

31.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

  1. =TOPLA(A5!A9)

  2. =TAMSAYI(45,765)

  3. =BUGÜN()

  4. =COS(90)

32.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

  1. =MİN(A1:A10)+Mak(A1:A10)

  2. =ORTALAMA(A5:90)

  3. =YUVARLAK(A1;1)

  4. =TOPLA(A4;A9;B8)

33.  A3=5,  A4=8,  A5=10 Hücre isimleri ve içeriği verilen hücrelere aşağıdaki formül uygulanırsa sonuç ne olur?

=Eğer(A3<10;A4*A5;A4+A5)

  1. 5

  2. 18

  3. 80

  4. 8

34.  Excel’de çalışma sayfasının ismi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile değiştirilemez?

  1. Sayfa ismi üzerinde çift tıklama

  2. Biçim-Sayfa-Yeniden Adlandır

  3. Sağ Mouse-Yeniden Adlandır

  4. Biçim-Hücreler


35.  Grafik eklemenin kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. F2

  2. F5

  3. F1

  4. F11

 1. Bir sayıyı aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yardımıyla para birimi biçimine çevirebiliriz?

  1. Ekle/Hücre/Para Birimi

  2. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi

  3. Görünüm/Para Birimi

  4. Biçim/Stil/Para Birimi

37.  Microsoft Excel’de herhangi bir hücreye gitmek için hangi tuş kullanılır?

  1. F3

  2. F9

  3. F5

  4. F1

 1. clip_image016Yandaki resimde gözüken düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ortalama        

  2. Otomatik Toplam

  3. İşlevler

  4. Hedef Ara

39.  Klavyeden hangi tuşları kullanarak çalışma sayfası eklenebilir?

  1. Shift-F11        

  2. Shift-F1

  3. Ctrl-F5

  4. Ctrl-F1

40.  Tablo seçmenin kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Ctrl-Home      

  2. Ctrl-B

  3. Ctrl-*

  4. Ctrl-End

41.  Ekran görüntüsünü  %50  küçültmek için  aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  1. Görünüm-Tam Ekran

  2. Araçlar-Özelleştir

  3. Veri-Sırala

  4. Görünüm-Yakınlaştır

42.  Aşağıdakilerden hangisi Yüzde hesaplamaları için kullanılamaz?

  1. =A1*0,25      

  2. =A1*%25/100

  3. =A1*25/100  

  4. =A1*25%

43.  Excel programı açıldığında açılacak sayfa sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ayarlanır?

  1. Araçlar-Özelleştir

  2. Araçlar-Seçenekler

  3. Araçlar-Koruma

  4. Araçlar-Hedef Ara


44.  Satır ve Sütun başlıkları aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle kaldırılır?

  1. Veri-Doğrulama

  2. Veri-Filtre Uygula

  3. Biçim-Hücreler

  4. Araçlar-Seçenekler

45.  clip_image018yandaki resimde görünen tablodaki B1 hücresine aşağıdaki formül yazılırsa sonuç ne olur?

=Soldan(A1;3)

  1. Böyle bir formül yoktur

  2. BİLDİL

  3. BİL

  4. DİL

46.  Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi mutlak referans kullanımıdır?

  1.  =A1

  2. =1A

  3. =$A$1

  4. =$$A1

47.  Çalışma tablosunun belli bir alanını sabit bırakıp (dondurup),  tablonun görünmeyen kısımları ile birlikte inceleme imkânını hangi seçenek ile elde edebiliriz?

  1. Veri-Doğrulama

  2. Pencere-Böl

  3. Ekle-Çalışma Sayfası

  4. Ekle-Ad

48.  Aşağıda ismi geçen formüllerden hangisi Excel programında yoktur?

  1. EĞERTOPLA

  2. EĞERSAY

  3. BOŞLUKSAY

  4. BAĞ_DEĞ_SAY

49.  Tablodaki biçimleri kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? (Tablo seçili durumdayken)

  1. Delete tuşuna basılır.

  2. Düzen-Sil

  3. Düzen-Temizle-Biçimler

  4. Düzen-Değiştir

50.  Hücreleri biçimlendir penceresinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

  1. Kenarlık verme

  2. Desen verme

  3. Hücreleri hizalama

  4. Hücre genişliğini ayarlama

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler