Microsoft Office Word 2003 Sorular-3

 1. Klavyede olmayan karakterler nasıl eklenir?

   

a)      Ekle – Resim

 

 

 

b)      Ekle – Özel Karakterler

 

 

 

c)      Ekle – Alan

 

 

 

d)      Ekle – Simge

 

 

 

 1. clip_image002 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Seçili alanı kesip panoya alır.

 

 

 

b)      Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.

 

 

 

c)      Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.

 

 

 

d)      Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır.

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Çizim araç çubuğu öğelerindendir (düğmelerindendir)?

   

a)      clip_image004

 

 

 

b)      clip_image006

 

 

 

c)      clip_image008

 

 

 

d)      clip_image010

 

 

 

 1. clip_image012 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Fırça biçimlerini ekrana getirir.

 

 

 

b)      Biçim boyacısıdır.

 

 

 

c)      Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar.

 

 

 

d)      Çizgi çizme işlemini başladır.

 

 

 

 1. clip_image014 Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

   

a)      Girinti azalt – Girinti arttır

 

 

 

b)      Girinti arttır – Girinti azalt

 

 

 

c)      Numaralandırma – Madde işareti

 

 

 

d)      Madde işareti – Numaralandırma

 

 

 

 1. clip_image016 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Geçerli belgeyi kaydeder.

 

 

 

b)      Geçerli belgeyi Baskı Önizleme sayfasına getirir.

 

 

 

c)      Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır.

 

 

 

d)      Yeni bir Word belgesi açar.

 

 

 

 1. clip_image018 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      İmlecin olduğu yere A harfi ekler.

 

 

 

b)      Seçilen metni siler.

 

 

 

c)      Yazı tipi rengidir.

 

 

 

d)      Seçilen metni altı çizili yapar.

 

 

 

 1. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   

a)      Word programı kapanır.

 

 

 

b)      Açık olan belge kapanır.

 

 

 

c)      Standart araç çubuğu kapanır.

 

 

 

d)      Bilgisayarı kapatmaya yarar.

 

 

 

 1. clip_image020 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Geçerli belgeye 3.14 değerini girmeye yarar.

 

 

 

b)      Geçerli olan belgeye Pi değerini girmeye yarar.

 

 

 

c)      Basılmayan tüm özel karakterleri ekranda gizleyip/göstermek için kullanılır.

 

 

 

d)      Sayfalar arası geçiş yapmak için kullanılır.

 

 

 

 1. clip_image022 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.

 

 

 

b)      Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.

 

 

 

c)      Çizimlere gölge vermeye yarar.

 

 

 

d)      Çizimlerinizi üç boyutlu yapmaya yarar.

 

 

 

 1. clip_image024 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.

 

 

 

b)      Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.

 

 

 

c)      Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.

 

 

 

d)      Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

 

 

 

 1. clip_image026 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.

 

 

 

b)      Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.

 

 

 

c)      Word Art galerisini ekrana getirir.

 

 

 

d)      Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

 

 

 

 1. clip_image028 Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?

   

a)      Çizgi – Ok – Dörtgen – Oval – Metin Kutusu

 

 

 

b)      Ok – Çizgi – Dörtgen – Oval – Metin Kutusu

 

 

 

c)      Çizgi – Ok – Dörtgen – Metin Kutusu – Oval

 

 

 

d)      Çizgi – Ok – Metin Kutusu – Oval – Dörtgen

 

 

 

 1. clip_image030 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar.

 

 

 

b)      Normal sayfada cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar.

 

 

 

c)      Baskı önizleme sayfasını açar.

 

 

 

d)      Yazdır seçeneğidir.

 

 

 

 1. Paragrafların girintisini arttırmak için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?

   

a)      clip_image032

 

 

 

b)      clip_image034

 

 

 

c)      clip_image036

 

 

 

d)      clip_image038

 

 

 

 1. Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?

   

a)      clip_image040

 

 

 

b)      clip_image042

 

 

 

c)      clip_image044

 

 

 

d)      clip_image046

 

 

 

 1. clip_image048 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Seçili alanı kesip panoya alır.

 

 

 

b)      Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.

 

 

 

c)      Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.

 

 

 

d)      Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır.

 

 

 

 1. Aşağıdaki düğmelerden hangisini tıkladığımızda Çizim araç çubuğu ekrana gelir?

   

a)      clip_image050

 

 

 

b)      clip_image052

 

 

 

c)      clip_image054

 

 

 

d)      clip_image056

 

 

 

 1. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

   

a)      Kelime işlemci programıdır. Belge ve dökümanlar hazırlanır.

 

 

 

b)      Resim hazırlanır.

 

 

 

c)      Hesap tabloları oluşturulur.

 

 

 

d)      Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

 

 

 

e)       

 

 

 

 1. Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?

   

a)      clip_image058

 

 

 

b)      clip_image060

 

 

 

c)      clip_image062

 

 

 

d)      clip_image064

 

 

 

 1. Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?

   

a)      clip_image058

 

 

 

b)      clip_image060

 

 

 

c)      clip_image062

 

 

 

d)      clip_image066

 

 

 

 1. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

   

a)      clip_image068 - Yazı tipi rengi

 

 

 

b)      clip_image070 - Word Art Ekle

 

 

 

c)      clip_image072 - Gölgelendirme

 

 

 

d)      clip_image074 - Serbest Döndür

 

 

 

 1. Görev bölmesi aşağıdaki menülerden hangisi ile eklenip kaldırılır?

   

a)      Dosya

 

 

 

b)      Görünüm

 

 

 

c)      Biçim

 

 

 

d)      Araçlar

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

   

a)      Soldan bırakılacak boşluk

 

 

 

b)      Sağdan bırakılacak boşluk

 

 

 

c)      İki yana hizalama

 

 

 

d)      Üstten bırakılacak boşluk

 

 

 

 1. CTRL + Y kısayol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

   

a)      En son yapılan işlemi saklar.

 

 

 

b)      En son yapılan işlemi alır.

 

 

 

c)      En son yapılan işlemi siler.

 

 

 

d)      En son yapılan işlemi tekrar eder.

 

 

 

 1. Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

   

a)      .xls

 

 

 

b)      .bmp

 

 

 

c)      .doc

 

 

 

d)      .dot

 

 

 

 1. Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır.

   

a)      Dosya – Farklı Kaydet

 

 

 

b)      Dosya – Ad Değiştir

 

 

 

c)      Düzen – Yeni Adla Kaydet

 

 

 

d)      Dosya – Kaydet

 

 

 

 1. Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir?

   

a)      clip_image076

 

 

 

b)      clip_image078

 

 

 

c)      clip_image080

 

 

 

d)      clip_image082

 

 

 

 1. clip_image084 Düğmesinin görevi nedir?

   

a)      Baskı önizleme

 

 

 

b)      Belirli bir alanı kesip panoya alır.

 

 

 

c)      Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.

 

 

 

d)      Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

 

 

 

 1. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

   

a)      Araçlar/Dil

 

 

 

b)      Araçları/Sözcük Sayımı

 

 

 

c)      Biçim/Sütunlar

 

 

 

d)      Biçim/Biçem

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler