WİNDOWS XP MEB SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORULAR

 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir işletim sistemi değildir?
  1. Paint
  2. Windows XP
  3. Pardus
  4. Unix
 2. Bilgisayarda birçok işlemi yerine getiren ve bilgisayarın beyni diye adlandırılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Central Processing Unit
  2. Ram Bellek
  3. CD-Rom
  4. Sabit Disk
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir?
  1. Laser
  2. Nokta Vuruşlu
  3. Mürekkep Püskürtmeli
  4. LCD
 4. “websube”  kelimesi bellekte ne kadar alan tutar?

   

  1. 7
  2. 47
  3. 8
  4. 6
 5. Kes-Kopyala-Yapıştır işlevlerinin kısayolları aşağıda hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  1. Ctrl-X,Ctrl-V,Ctrl-C
  2. Ctrl-C,Ctrl-V,Ctrl-V
  3. Ctrl-X,Ctrl-C,Ctrl-V
  4. Ctrl-A,Ctrl-V,Ctrl-C
 6. Windows ilk açıldığı zaman karşımıza gelen ilk ekran görüntüsü hangisidir. ?
  1. Paint
  2. Denetim masası
  3. Masaüstü
  4. Internet

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi olmaz ise bilgisayar çalışmaz?
  1. Ekran kartı
  2. Ses kartı
  3. Flash disk
  4. Yazıcı

 

 

 

 

 

 


 1. Aşağıdakilerden hangisi ile klavye düzenini Q veya  F klavye olarak ayarlayabiliriz?
  1. clip_image002
  2. clip_image004
  3. clip_image006
  4. clip_image008

 

 

 

 

 1. clip_image010Yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Klavye ayarları yapabiliriz.
  2. Belgelerim klasörü temizler
  3. Paint programını çalıştırır.
  4. Görüntü ayarları yapılır.

 

 

 

 

 

 

 1. Açık olan pencereler arasındaki geçişi hangi tuş kombinasyonu ile gerçekleştiririz?
  1. Ctrl+S
  2. Alt + Tab
  3. Ctrl +  Tab
  4. Hepsi

 

 

 

 1. Bir klasörü nasıl gizleriz?
  1. Seçili iken sağ mouse özellikler
  2. Başlat-ayarlar-denetim masası
  3. Masaüstü-sağ mouse-yeni
  4. Seçili iken-sağ mouse-sil

 

 

 

 

 

 

 1. Bilgisayarımızdaki sesleri duymak için hangi donanım gereklidir?
  1. Hoparlor
  2. Monitör
  3. Kasa
  4. Yazıcı

 

 

 

 

 

 

 1. Masaüstünde klasör nasıl oluşturulur?
  1. Sağ Tuş-Yeni
  2. Sağ tuş-Özellikler
  3. Sol tuş-Yeni
  4. Orta Tuş-Yeni

 2. clip_image012 yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Görünüm
  2. Sıralama
  3. Sil
  4. Kopyala
 3. clip_image014 yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Dosya
  2. Klasör
  3. Program
  4. Kısayol
 4. Ekrandaki görüntüyü panoya aktaran klavye tuşu hangisidir ?
  1. Insert
  2. Delete
  3. End
  4. Print Screen

 

 

 

 1. clip_image016 yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Bilgisayarım
  2. Denetim Masası
  3. Fare
  4. Program Ekle Kaldır
 2. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimi olarak kullanılmaz?
  1. Fare
  2. Monitör
  3. Klavye
  4. Cd-Rom
 3. Windows XP işletim sistemine ait sistem dosyaları hangi klasördedir?
  1. Windows
  2. Program Files
  3. Winnt
  4. Belgelerim
 4. Windows XP de Başlat menüsüne Çalıştır ,Ara gibi seçenekleri ekleyip kaldırmak için hangi işlem adımları kullanılır?
  1. Başlat-En Son Kullandıklarım
  2. Başlat-Belgelerim
  3. Denetim Masası-Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü
  4. Başlat-Ara

 5. clip_image018 yandaki simge ile hangi ayarları yapabiliriz?
  1. İşaretçi hızını değiştirebiliriz
  2. İşaretçileri değiştirebiliriz
  3. Farenin çift tıklama hızını ayarlayabiliriz
  4. Hepsi
 6. Aşağıdaki simgelerden hangisi ile Yeni Kullanıcı oluşturabiliriz?
  1. clip_image018
  2. clip_image016
  3. clip_image014
  4. clip_image002
 7. Hesap makinesi programını çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  1. Başlat-Çalıştır
  2. Başlat-Oturumu Kapat
  3. Başlat-Bilgisayarı Kapat
  4. Hiçbiri
 8. Windows XP de tüm yetkilere sahip kullanıcı türü hangisidir?
  1. Sınırlı kullanıcı
  2. Yönetici kullanıcı
  3. Guest kullanıcı
  4. User
 9. Bir dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna atmadan silmek için aşağıdaki kısyaollardan hangisi kullanılır?
  1. Ctr-f4
  2. Ctrl-F5
  3. Ctrl-Delete
  4. Üstkarekter-Delete
 10. clip_image020 Yandaki simge ile aşağıda belirtilen işlemlerden hangileri yapılır?
  1. Silinen dosyaların depolandığı yerdir
  2. Belgelerimi açar
  3. Bilgisayarımı açar
  4. Web sayfalarını gösterir
 11. Windows Xp de yardım için kullanılan klavye kısayol tuşu hangisidir?
  1. F1
  2. F2
  3. F3
  4. F4

 12. Sürücüleri hatalara karşı denetlemek için kullanılan programı nasıl çalıştırabiliriz?
  1. Başlat-Programlar-Donatılar
  2. Başlat-Denetim Masası-Hata Denetimi
  3. Denetim Masası-Sistem
  4. Bilgisayarım –Sürücü üzerinde sağ tuş özellikler-Araçlar

 

 

 

 1. Ekran çözünürlüğünü 800X600 olarak ayarlamak için hangi seçenek kullanılır?
  1. clip_image014
  2. clip_image021
  3. clip_image002
  4. clip_image010
 2. clip_image023 Yandaki simge ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinin özellikleri değiştirilebilir?
  1. Başlat
  2. Denetim Masası
  3. Bilgisayarım
  4. Geri Dönüşüm Kutusu
 3. clip_image025 Yandaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
  1. Bilgisayarım
  2. Belgelerim
  3. Başlat
  4. Excel
 4. clip_image027 Yandaki simge aşağıdaki seçeneklerden hangisini temsil etmektedir?
  1. Bilgisayarım
  2. Belgelerim
  3. Geri Dönüşüm Kutusu
  4. Sistem
 5. Windows XP de gizli olan dosyaları görmek için hangi seçenek kullanılır?
  1. clip_image029
  2. clip_image031
  3. clip_image033
  4. clip_image035

 6. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP için doğrudur?
  1. Çok önemli bir program
  2. Muhasebe programı
  3. Paket Program
  4. İşletim Sistemi

 

 

 

 

 

 

clip_image016

clip_image014

clip_image037

clip_image039

clip_image041

1

2

3

4

5

 

 

 

35, 36, 37, 38, 39. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

 

 

 

 1. Kullanıcı hesabı hangi seçenek yardımıyla oluşturulur?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 5
 2. Bilgisayarın özelliklerini görmek için hangi seçenek kullanılır?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 1
 3. Program yüklü programları silmek için hangi seçenek kullanılır?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 4. Dosyaların gruplandırılması için kullanılan seçenek hangisidir?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 2
 5. Önemli yazıların vb tutulduğu Belgelerimi temsil eden simge hangisidir?
  1. 1
  2. 5
  3. 3
  4. 2
 6. clip_image043 Yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Masaüstünü göster
  2. Hızlı başlatı göster
  3. Başlatı göster
  4. Dosyaları sil

 7. clip_image045 Windows XP de yandaki simgenin görevi nedir?
  1. Ses ayar denetimi
  2. Ses kaydedici
  3. Ses komutları
  4. Görüntü ayarları
 8. Görev Yöneticisi programını çalıştırmak için kullanılan klavye kısayol tuşları hangisidir?
  1. Alt+Ctrl+A
  2. Alt+Üstkarekter+Delete
  3. Ctrl+Alt+Delete
  4. Alt+Ctrl+End
 9. Bir bilgisayarı oluşturan fiziksel aygıtların bütününe ne ad verilir?
  1. Yazılım
  2. İşletim Sistemi
  3. Donanım
  4. Denetim Masası
 10. clip_image047Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Hata denetimi
  2. Disk Birleştirici
  3. Paint
  4. Görüntü
 11. clip_image049 Yandaki simgenin görevini en iyi açıklayan seçenek hangisidir?
  1. Kısayol oluştur
  2. Klasör oluştur
  3. Simgeleri yerleştir
  4. Bu klasörü sil
 12. clip_image051 Yandaki resimde açık olan programlardan hangisini aktiftir
  1. Başlat
  2. Görev Çubuğu
  3. Belgelerim
  4. Muhasebeye Giriş…
 13. Bilgisayarların birbirleri ile iletişimini sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Klavye
  2. Fare
  3. Ekran
  4. Ethernet (Ağ Kartı)
 14. Tübitak tarafından Türkiye’de geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Windows XP
  2. Windows Vista
  3. Pardus
  4. Paint

 15. Windows XP’de bir penceredeki sekmeler arasında geçiş yapmak için hangi klavye kısayolu kullanılır?
  1. Alt+Sekme Tuşu
  2. Ctrl+Sekme Tuşu
  3. Üstkarekter+Alt
  4. Ctrl+A
 16. clip_image053 Yandaki simgenin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  1. Yenile
  2. Yeni
  3. Görünüm
  4. Kullanıcı hesapları

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler