MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK SORULAR - WİNDOWS, WORD, EXCEL, DONANIM

30. Mayıs 2013 02:30

BİLGİSAYAR 1 DERSİ DENEME SORULARI Mahmut KANTAR 

 

 

 

TEMEL KAVRAMLAR 

 

 

 

1. Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a)Yazılım b)Program 

 

c)Kasa d)Donanım 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir? 

 

 

a) Ana kart b) Ram 

 

c) Ekran kartı d) Cdrom 

 

 

 

3. Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir? 

 

 

a)Yazıcı b)Ram 

 

c)Cdrom d)Ana kart 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar? 

 

 

a)Ekran Kartı b)Mainboard 

 

c)Harddisk d)Ağ kartı 

 

 

 

5. Klavyeyi büyük ve küçük harfe geçirmek için klavyedeki hangi tuş kullanılır? 

 

 

a.) Shift b.) Caps lock c.) alt gr d.) Enter 

 

 

 

6. 1 Gigabyte kaç Megabyte eder? 

 

 

A) 8 B) 18 C) 10000 D) 1024 

 

 

 

7. Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran kısım aşağıdakilerden 

 

 

hangisidir? 

 

A) TV Kartı B) CPU(Merkezi İşlem Birimi) 

 

C) Ses Kartı D) Ekran Kartı 

 

 

 

DOSYA YÖNETİMİ 

 

 

 

8. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programları nereden çalıştırılır? 

 

 

a) Başlat –> Tüm Programlar -> Donatılar 

 

b) Başlat –> Donatılar 

 

c) Denetim masası 

 

d) Bilgisayarım –> Özellikler 

 

 

 

9. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden oluşturulur? 

 

 

a) Denetim masası –> Kullanıcı hesapları 

 

b) Denetim masası –> Kullanıcılar 

 

c) Denetim masası –> Konuşma 

 

d) Denetim masası –> Hesaplar 

 

 

 

10. Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

A) Disk temizleme B)Scandisk 

 

C) Disk birleştiricisi D)Paint 

 

 

 

11. F – Q klavye ayarları nereden değiştirilir? 

 

 

a) Denetim masası –> Klavye 

 

b) Denetim masası –> Bölge ve dil seçenekleri 

 

c) Başlat –> Ayarlar –> Klavye 

 

d) Başlat –> Ayarlar –> Bölge ve dil seçenekleri 

 

12. Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir? 

 

 

a) Önceki boyut / Ekranı Kapla / Kapat 

 

b) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat 

 

c) Önceki Boyut / Tam Ekran / Kapat 

 

d) Simge Durumuna küçült / boyut / Kapat 

 

 

 

13. Açık olan herhangi bir pencere nasıl kapatılır? 

 

 

a)CTRL+Tab b) ALT+F4 

 

c)ALT+Tab d) CTRL+F4 

 

 

 

 

 

 

KELİME İŞLEMCİ (WORD 2010) 

 

 

 

14. Dosyaya üst bilgi ekleme işlemi nasıl yapılır? 

 

 

a) Giriş – üst bilgi ve alt bilgi 

 

b) Görünüm – üst bilgi ve alt bilgi 

 

c) Ekle – üst bilgi ve alt bilgi 

 

d) Sayfa düzeni – üst bilgi ve alt bilgi 

 

 

 

15. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

 

 

a)Sayfa düzeni – sayfa numarası 

 

b)Giriş – üst bilgi – sayfa numarası 

 

c)Biçim – sayfa numarası 

 

d)Ekle – üstbilgi altbilgi – sayfa numarası 

 

 

 

16. Word programıyla hazırlanan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) .xlsx b) .bmp c) .docx d) .dotx 

 

 

 

17. Bul – Değiştir iletişim penceresine ulaşmak için hangi kısayol tuşu kullanılmalıdır. 

 

 

a) CTRL +G b) CTRL+C c) CTRL+F d) CTRL+N 

 

 

 

18. Herhangi bir sekmeyi ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir? 

 

 

a) Düzen - Araç Çubukları 

 

b) Dosya- Seçenekler- Şeridi özelleştir 

 

c) Görünüm-Araç Çubukları 

 

d) Ekle- Araç Çubukları 

 

 

 

19. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) Giriş –Paragraf- Madde imleri 

 

b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma 

 

c) Ekle – Sayfa Numaraları 

 

d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2010 ilk açıldığı zaman aktif olan sekmedir ? 

 

 

a) Dosya b) Giriş c) Ekle d) Başvurular 

 

 

 

21. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay, dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır? 

 

 

a) Sayfa düzeni-Sayfa yapısı- Yönlendime 

 

b) Dosya-sayfa yapısı-yönlendirme 

 

c) Giriş-sayfa yapısı-seçenekler 

 

d) Başvurular -sayfa yapısı-kenarlar 

 

 

 

22. Seçili bir metnin küçük harften büyük harfe yada büyük harften küçük harfe gibi dönüştürme işlemini otomatik olarak 

gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir.? 

 

 

a) Seçenekler – Yazı Tipini Düzelt 

 

b) Sayfa Düzeni - Büyük / Küçük Harf Değiştir 

 

c) Görünüm – Harfleri Çevir 

 

d) Giriş Sekmesi – Yazı Tipi – Büyük / Küçük Harf Değiştir 

 

 

 

23. Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a)Çizim araç çubuğunu gösterir 

 

b)Kontrol karakterlerini gösterir/gizler 

 

c)Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar 

 

d)Yazı rengini değiştirir 

 

 

 

24. Yazı yazarken yeni bir satır yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

 

 

a) Enter b) Shift+ Enter c) Ctrl+Enter d) Hiçbiri 

 

 

 

25. Word 2010 ekranında Baskı Önizleme görüntüsü nerededir? 

 

 

a) Görünüm b) Yazdır c) Sayfa Düzeni d) Ekle 

 

 

 

 

26. Seçili metnin yazı tipini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

 

 

a) Biçim Sekmesi – Yazı Tipi b) Sayfa Düzeni –Yazı Tipi 

 

c) Giriş – Yazı Tipi d) Görümüm – Yazı Tipi 

 

 

 

27. Word 2010 içerisinde hazır biçimlendirme paketlerine ne ad verilir? 

 

 

a) Biçimler b) Düzenleme c) Stiller d) Paragraf 

 

 

 

28. Hazırlanan bir belgeye tablo eklemek için hangi süreç takip edilmelidir? 

 

 

a) Giriş – Tablo b) Tablo – Tablo Ekle 

 

c) Ekle – Tablo d) Nesne – Tablo 

 

 

 

29. Makro ne işe yarar? 

 

 

a) Metin biçimler 

 

b) Nesne ekler 

 

c) Kayıt edilen bir dizi işlemi tekrar eder 

 

d) Kopyalama yapar 

 

 

 

30. Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) Alfabetik sıraya koyar 

 

b) Yazım ve dilbilgisi kontrolü yapar 

 

c) Belgedeki yazıları ortalar 

 

d) Yapılan işlemi geri alır 

 

 

 

31. Word programında belgeler arası geçiş hangi kısayol tuşları ile gerçekleşir? 

 

 

a) CTRL+F4 b) ALT+TAB c) ALT d) CTRL+F6 

 

 

 

32. Belgeye heceleme nasıl uygulanır? 

 

 

a) Ekle - Heceleme 

 

b) Tablo - Hecele 

 

c) Sayfa Düzeni - Heceleme 

 

d) Ekle - Hecele 

 

 

 

33. Tablo içerisinde harfleri alfabetik olarak sıralama işlemini hangi seçenekten yapılır? 

 

 

a) Tablo - Artan-Azalan sırala 

 

b) Ekle - Artan-Azalan sırala 

 

c) Giriş - Artan-Azalan sırala 

 

d) Biçim - Sırala 

 

 

 

34. Otomatik metin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir? 

 

 

a) Resmi, imlecin bulunduğu yere yapıştırır 

 

b) Sayfa düzenini ayarlar 

 

c) Hazır metni, imlecin bulunduğu yere yerleştirir 

 

d) Hazır metin oluşturur 

 

 

 

35. Word programında klavyede olmayan bir simge belgeye nasıl eklenir? 

 

 

a) Düzen/Simge b) Görünüm/Simge 

 

c) Araçlar/Seçenekler d) Ekle/Simge 

 

 

 

36. Word2010 şablon (template) dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) dotx b) docx c) tem d) tmp 

 

 

 

37. Bir şablon dosyası oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

 

 

a) Belge açıkken dönüştürme işlemi yapılmalıdır 

 

b) Dosya sekmesinden yeni belge açılırken şablon seçeneği seçilmelidir 

 

c) Yeni belge açılarak biçim sekmesinden şablon seçeneği kullanılmalıdır 

 

d) Ekle sekmesinden şablon seçilmelidir 

 

 

 

38. Sütunlar seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

a) İstenilen yere tablo koyar 

 

b) İstenilen metinleri sütunlara ayırır 

 

c) Seçili alanı siler 

 

d) İstenilen yerde satırı ekler 

 

 

 

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler