MEB Sertifika Sınavı Çıkmış microsoft word 2003 ve 2007 Sorular 2010 – Sakarya Adapazarı MEB Bilgisayar İşletmenliği

21. Temmuz 2010 22:55

 

 

11-)Ekrandaki dosya içinde belirtilen bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Dosya/Bul (Fıle/Fınd)

B-Düzen/Değiştir (Edıt/Replace)

C-Düzen/Bul (Edıt/Fınd)

D-Düzen/Git (Edıt/Goto)

12-)Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi mönüden hangi komut kullanılır?

A-Düzen/Sayfa Numaraları (Edıt/Page Numbers)

B-Ekle/Simge (Insert/Symbol)

C-Ekle/Sayfa Numaraları (Insert/Page Numbers)

D-Dosya/Sayfa Numaraları (Fıle/Page Numbers)

13-)Yapılan son işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A-CTRL+Y B-CTRL+Z

C-CTRL+B D-CTRL+N

14-)Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Düzen/Araç Çubukları (Edıt/Toolbars)

B-Araçlar/Araç Çubukları (Tools/Toolbars)

C-Biçim/Araç Çubukları (Format/Toolbars)

D-Görünüm/Araç Çubukları (View/Toolbars)

15-)Ekle(Insert) menüsündeki tarih-saat(Date-Tıme) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Metindeki tarih ve saati değiştirir

B-Metne geçerli tarih saat ekler

C-Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur

D-Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler