Visual Basic 6.0 ile 2 matris çarpımı – visual basci 6 ile iki matris çarpımı vb 6 -

27. Nisan 2010 00:10

önce formumuza 3 adet flex grid ekliyoruz. sonra bunların name lerni m1,m2 ve m3 olarak değiştiriyoruz. Sonra bir tane de command Button ekliyoruz.

 

Butonun click olayına aşağıda kodları yazıyoruz.

Not:Burda değerler döngü içinde otomatik veriliyor. siz isterseniz her matrisi ayrı ayrı değer ile doldurabilirsiniz.

 

 

 

Private Sub Command1_Click()
Dim f()

f() = Array(1, 1, 4, 6)

Dim a(3, 3), b(3, 3), c(3, 3)
For i = 0 To 2
    For j = 0 To 2
        a(i, j) = j 'InputBox("a matrisi dğer yaz " & i & " , " & j)
        m1.TextMatrix(i, j) = j
        b(i, j) = i  'InputBox("b matrisi dğer yaz " & i & " , " & j)
        m2.TextMatrix(i, j) = i
        Next
     Next

'  matris çarpımı

For X = 0 To 2
    For Y = 0 To 2
        toplam = 0
        For Z = 0 To 2
            toplam = toplam + (a(X, Z) * b(Z, Y))
        Next Z
        c(X, Y) = toplam
    Next Y
Next X

For i = 0 To 2
    For j = 0 To 2
    m3.TextMatrix(i, j) = c(i, j)
     'Print c(i, j)
Next
Next

End Sub

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler