WİNDOWS XP BİLGİSAYAR SORULARI – DÜZEY BİLGİSAYAR

15. Ekim 2010 01:23

clip_image002

1- Yandaki şekilde görülen görevler hangi çubuğun üzerindedir?

 

         a. Menü Çubuğu                                                  b. Başlık Çubuğu

         c. Araç Çubuğu                                                   d. Durum Çubuğu

clip_image004

2- Yandaki şekilde görülen simgenin görevi nedir?

 

         a. Simge Durumuna Küçült                                   b. Ekranı Kapla

         c. Kapat                                                              d. Önceki Boyut

 

3- Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?

 

         a. Program tamamen kapanır

         b. Program geçici olarak kapanır

         c. program simge durumunda masa üzerindedir    

         d. Program simge durumunda görev çubuğundadır.

 

clip_image0064- Yandaki şekilde görülen simgenin görevi nedir?

 

         a. Ekranı Kapla                                                   b. Önceki Boyut

         c. Simge Durumuna Küçült                                   d. Kapat

clip_image008

5-  Yandaki şekilde görülen simgenin görevi nedir?

        

         a. Önceki Boyut                                                  b. Kapat

         c. Simge Durumu                                                 d. Delete

clip_image010

6-  Yandaki şekilde görülen simgenin görevi nedir?

 

         a. Silme                                                               b. Önceki Boyut

         c. Kapat                                                              d. Kapla

 

7- Herhangi bir uygulama penceresi ekranı kaplamış durumda iken fare ile başlık çubuğunun üzerinde çift tıklandığında nasıl bir görünüm alır.

 

         a. Pencere Kapanır                                              b. Önceki boyuta geçer

         c. Simge durumuna küçülür                                  d. Pencere ekranı kaplar

clip_image012

8-

 

         Yukarıda yer alan çubuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

        

         a. Başlık Çubuğu                                                 b. Menü Çubuğu

         c. Çizim Çubuğu                                                  d. Kısayol Çubuğu

 

9-  Açılan bir pencerenin bağlık çubuğunda aşağıdaki maddelerden hangisi vardır?

 

         a. Pencerenin İsmi bulunur                                    b. Menü isimleri bulunur

         c. Çizim düğmeleri vardır                                      d. Grafik düğmeleri bulunur

 

 

 

 

clip_image014

10-

         Yukarıda yer alan çubuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

         a. Menü Çubuğu                                                  b. Araç Çubuğu

         c. Adres Çubuğu                                                 d. Çizim Çubuğu

 

clip_image016

11-

         Yukarıda yer alan çubuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

         a. Menü Çubuğu                                                  b. Durum Çubuğu

         c. Gezgin Çubuğu                                                d. Standart Araç Çubuğu

 

 

clip_image01812-  Yanda yer alan çubuğun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

         a. Araç Çubuğu                                                   b. Menü Çubuğu

         c. Çizim Çubuğu                                                  d. Word Çubuğu

 

 

clip_image020 

 

13- Araç çubuğu üzerindeki butonun görevi nedir?

 

         a. Son yapılan işlemi geri alır                                 b. Başlat Menüsünü açar

         c. Bir üst klasöre geçer                                        d. Seçimi tersine çevirir.

 

14- Windows XP için aşağıdaki söylemlerden hangisi doğrudur?

        

         a. Bir Programlama Dilidir                                    b. Bir İşletim Sistemidir

         c. Virüs Temizleme Programıdır                            d. Veri Tabanı Programıdır.

 

15- Aşağıda kilerinden hangisi Windows WP işletim sistemine ait bir uygulamadır?

 

         a. Word                                                              b. Excel

         c. WordPad                                                        d. PowerPoint

 

 

      clip_image022

16-  Masa üstünde bulunan Tüm Listeler Adlı yukarıdaki simgenin çalıştırılması için ne yapılmalıdır?

 

         a. Üzerinde tek tıklanmalı                                     b. Üzerinde Üç Tıklanmalı

         c. Üzerinde Çift Tıklanmalı                                   d. Farenin sağ tuşu – Çalıştır

 

17- Masa üstünde iken F1 tuşuna basıldığında karşımıza gelen pencerenin ismi nedir?

 

         a. Windows Gezgini                                             b.. Windows Yardım

         c. Word                                                              d. Excel

 

 

clip_image024

18-

         Yukarıda görülen menü çubuğu hangi pencereye aittir?

 

         a. Arka Plan                                                        b. Görüntü Özellikleri

         c. Denetim Masası                                               d. Yazıcılar

 

19- Bilgisayara Ekran Koruyucu belirlemek için hangi yolu izlememiz gerekir?

 

         a. Başlat – Bul                                                     b. Farenin Sağ tuşu – Özellikler

         c. Başlat – Ayarlar                                               d. Farenin Sol tuşu – Özellikler

 

20-  Masa üstünü Özelleştir komutu hangi menü seçeneklerin içerisinde yer alır.

 

         a. Temalar                                                           b. Ekran Koruyucu

         c. Masaüstü                                                         d. Ayarlar

 

21-  Görüntü Özellikleri penceresine ekrana getirmek için hangi yol izlenir?

        

         a. Başlat Menüsü – Yazıcılar                                b. Başlat Menüsü – Programlar

         c. Başlat Menüsü – Denetim Masası                     d. Başlat Menüsü – Ayarlar – Denetim masası

 

22-  Ekran Koruyucu bekleme süresi maxsimum kaç dakikadır?

        

         a. 99                                                                   b. 999

         c. 9999                                                               d. 99999

 

23-  600 x 800 olan Ekran Çözünürlüğünü  1024 x 768 yapmak için hangi yol izlenmelidir.?

 

         a. Görüntü Özellikleri – Arka Plan                        b. Görüntü Özellikleri – Ayarlar

         c. Görüntü Özellikleri – Görünüm                         d. Görüntü Özellikleri - Temalar        

 

24- Aynı anda, daha çok bilgi görüntüleyebilmek için ne yapılmalıdır?.

        

         a. Büyük Ekranda çalışılmalıdır                             b. Ekran Çözünürlüğü Azaltılır

         c. Ekran Çözünürlüğü Artırılır                               d. Birden çok pencere açılmalıdır.

 

25- Görüntü Özellikleri penceresine ait kaç adet menü sekmesi vardır?

 

         a. 4                                                                     b. 5

         c. 3                                                                     d. 6

 

26- Başlat ana menüsünde aşağıdaki komutlardan hangisi yoktur?

 

         a. Çalıştır                                                             b.Bul

         c. Programlar                                                       d. Aç

clip_image026clip_image027

27-

 

         Yukarıdaki araç çubuğunun ismi nedir?

 

         a. Başlat Menüsü                                                 b. Görev Çubuğu

         c. Durum Çubuğu                                                d. Menü Çubuğu

 

28- Bilgisayarda ses kartı varsa bunu gösterir simge nerede bulunur?

 

         a. Menü Çubuğunda                                            b. Durum Çubuğunda

         c. Görev Çubuğunda                                            d. Başlık Çubuğunda

 

29- clip_image029 yandaki simge ses kartı takılı bilgisayarlarda ses denetimi yapan simgedir. Şekilde görülen simge masa üstünün hangi alanında yer alır.

 

         a. Başlat Menüsü                                                 b. Görev Çubuğu

         c. Bilgisayarım                                                     d. Denetim Masası

 

30- Klasik Başlat Menüsünden en son kullanılan belgeleri nereden açabiliriz?

 

         a. Programlar                                                       b. Ayarlar

         c. Belgeler                                                           d. Belgelerim

 

31- Aşagıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde yapılacak bir işlem değildir?

 

         a. Açık programlar arası geçiş                              b. Kısayol oluşturma

         c. Dil değişimi Tr                                                  d. Tarih- Saat ayarlanması

 

clip_image03132- Başlat Menüsünde yer alan bu komutlar asağıdaki menülerden hangisine aittir.

 

a.Programlar                                               b. Ayarlar

c.Sık Kullanılanlar                                       d. Bul

        

                                                                                                         

33- Görev çubuğu ile ilgili değişiklikleri yapmak ve Görev Çubuğu penceresini açmak için nasıl bir yol izlenmelidir.

 

a.       Başlat menü – Ayarlar – Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü

b.      Başlat menü – Belgeler

c.       Başlat menü – Ayarlar – Yazıcı ve Faxlar

d.      Başlat Menü – Programlar – Donatılar

 

 

34- Programlar, Çalıştır, Bul, Ayarlar vb komutların bulunduğu yer aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Belgelerim                                                        b. Başlat Menüsü

         c. Menü Çubuğunda                                            d. Windows Gezgini

 

 

35- clip_image033  Yandaki seçenekler hangi menüye aittir.

         a. Bilgisayarım                                                     b. Geri Dönüşüm kutusu

         c. Denitim Masası                                                d. Başlat Menüsü

36- clip_image035 Başlat düğmesinde bulunan yukarıdaki simgeye ne ad verilir?

 

         a. Evrak Çantam                                                  b. Programlar

         c. Denetim Masası                                               d. Bul

 

37-      Ekranda açılan pencerenin başlık çubuğu rengini  aşağıdakilerden hangisi ile değiştirebiliriz?

 

a. Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görünüm

b. Artalan üzerinde sol tuş – Özellikler – Görünüm – Gelişmiş

c. Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Artalan – Gelişmiş

d. Artalan üzerinde sağ tuş – Özellikler – Ekran Koruyucu – Gelişmiş

 

38- clip_image037Başlat düğmesinde bulunan yandaki simgeye ne ad verilir?

 

         a. Belgeler                                                           b. Programlar

         c. Çalıştır                                                             d. Başlat

 

 

39- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca rakamları arttırıp azaltmak için kullanılır?

 

a.clip_image038                          b. clip_image039                        c. clip_image040                        d. clip_image041

 

40- clip_image043Başlat Menüsünde yer alan yandaki simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

        

         a. Çalıştır                                                             b. Programlar

         c. Denetim Masası                                               d. Ayarlar

 

41-  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Başlat – Bilgisayarı Kapat penceresinde yer almaz?

 

a. Bilgisayarı Kapat                                              b. Bilgisayarı yeniden başlat

c. Beklemede                                                      d. Oturumu kapat

 

42- clip_image045 Yandaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Ayarlar ne işe yarar?

 

a. Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b. Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c. Kullanıcının kişisel ayarlarını tanımladığı yerdir.

d. Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 

43- clip_image047 Başlat Menüsünde yer alan yandaki simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Ara                                                                  b. Ayarlar

         c. Belgeler                                                           d. Bul

44- clip_image049 Başlat Menüsünde yer alan yandaki simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Ara                                                                  b. Belgeler

         c. Yardım                                                            d. Ayarlar

 

45-         Aşağıdakilerden hangisi yalnızca birini seçmek için kullanılır?

 

a. clip_image038                      b. clip_image039                        c. clip_image040                     d. clip_image041

 

46- clip_image051 Başlat Menüsünde yer alan yandaki simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Bilgisayarı Kapat                                              b. Yeniden Başlat

         c. Oturumu Kapat                                                d. Sistemi Kapat

clip_image053

47- Yandaki pencere farenin sağ tuşuna nereden tıkladığımızda ekrana gelecektir.

 

         a. Durum Çubuğu                                                b. Başlık Çubuğu

         c. Görev Çubuğu                                                 d. Cetvel Çubuğu

 

 

 

 

 

48- Başlat – Ayarlar – Yazıcı ve Faxlar seçeneği ile hangi işlem gerçekleştirilir?

 

         a. Hazırlanan belge yazıcıya gönderilir                   b. Gelen e-mailler yazıcıdan alınır

         c. Yazıcı hızı artırılır                                              d. Yazıcı tanıtımı yapılır

 

49- Başlat – Ayarlar – Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü seçeneği ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

 

a.       Görev Çubuğu otomatik gizlenebilir

b.      Saatin görünüp – görünmemesi sağlanabilir

c.       Görev çubuğunun çalışması durdurulabilir

d.      Her zaman üstte olması sağlanabilir

 

 

clip_image055

 

 

 

 

 

50- Başlat menüsünde yer alan yukarıdaki komutlar hangi menüye aittir?

 

         a. Ayarlar                                                            b. Bul

         c. Çalıştır                                                             d. Programlar

51- Windows ortamında kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

 

         a. Başlat – Ayarlar – Bul                                      b. Başlat – Programlar – Bul

         c. Başlat – Bul – Dosya ve Klasörler                    d. Başlat – Programlar – Dosya ve Klasörler

 

52- Başlat Menüsündeki Bul Seçeneğinin görevi nedir?

 

a.       İstenen dosya veya klasörün bulunmasını sağlar

b.      Donanım parçalarını bularak özelliklerini gösterir

c.       Bilgisayarda virüs araştırması yapar bulursa ekranda gösterir.

d.      Klavyede olmayan özel karakterleri bulur.

clip_image057

53- Yanda görünen şekillerin bulunduğu çubuğun ismi nedir?

 

         a. Başlık Çubuğu                                                 b. Menü Çubuğu

         c. Görev Çubuğu                                                 d. Başlat Çubuğu

 

clip_image059

54-  Yukarıdaki simge ve öğe hangi menüde bulunur?

 

         a. Masa üstü                                                        b. Görev Çubuğu

         c. Başlat Menüsü                                                 d. Başlık Çubuğu

 

55-  Başlat Menüsü programlarının simge boyutlarını değiştirmek için Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü Özelliklerinin hangi menüsü kullanılmalıdır.

 

         a. Görev Çubuğu Menüsü                                    b. Başlat Menüsü Menüsü

         c. Klasik Başlat Menüsü                                      d. Başlat Ayarlar Menüsü

 

56- En sık kullanılan programların kısa yollarını içeren Başlat Menüsünde Standart program sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

        a. 4                                                                      b. 5

        c. 6                                                                      d. 8

 

clip_image061

57- Yanda görülen dosya türü aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

 

         a. Bit Eşlem Resmi                                               b. Metin Belgesi

         c. Microsoft Excel                                               d. Microsoft Word belgesi

 

clip_image063

58-  Yanda görülen dosya türü aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir

 

 

         a. Bit Eşlem Resmi                                               b. Metin Belgesi

         c. Microsoft Excel                                               d. Microsoft Word belgesi

 

 

 

 

clip_image065

59- Yanda görülen dosya türü aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir

 

 

         a. Bit Eşlem Resmi                                               b. Metin Belgesi

         c. Microsoft Excel                                               d. Microsoft Word belgesi

 

 

clip_image066

clip_image068
clip_image070clip_image072

 

 


                  1                               2                               3                               4                     

60-  Yukarıdaki simgelerden hangisi kısa yolu temsil eder?

 

         a. 2                                                                     b. 1

         c. 3                                                                     d. 4

 

 

clip_image074clip_image076clip_image078clip_image080

 

 

                  1                               2                               3                               4                     

61- Yukarıdaki simgelerden hangisi başlat menüsünde bulunmaz?

 

         a. 1                                                                     b. 3

         c. 2                                                                     d. 4

 

 

clip_image082

62- Yandaki semboller hangi pencereye aitdir.

 

 

         a. Bilgisayarım                                                     b. Belgelerim

         c. Denetim Masası                                               d. Programlar

        

63- Bilgilerin, grafiklerin ve diğer dosyaların depolandığı ortam aşağıdakilerinden hangisidir.

 

         a. Bilgisayarım                                                     b. Denetim Masası

         c. Belgeler                                                           d. Belgelerim.

 

 clip_image084

64- Yanda görülen dosya türü aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir

 

 

         a. Bit Eşlem Resmi                                               b. Metin Belgesi

         c. Microsoft Excel                                               d. Microsoft Word belgesi

 

65- Bit Eşlem Resminde yazılmış olan DÜZEL dosyasının uzantısı aşağıda kilerinden hangisidir?

 

         a. TXT                                                                b. BMP

         c. DOC                                                               d. XLS

 

66- Metin Belgesi veya Not Defterinde yazılmış olan dosyaların uzantıları aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. DOC                                                               b. XLS

         c. TXT                                                                d. WDR

 

67- Belgelerim penceresi Dosya Menüsünde aşağıda kilerinden hangisi bulunmaz?

 

         a. Kısa yol Oluştur                                               b. Sil

         c. Ad Değiştir                                                      d. Kes

 

68- Masa üstünde tanımlanan bir öğenin isminin değiştirilmesi hakkında uygulanan komutlardan hangisi HATALIDIR?

 

a.       Farenin sağ tuşu ad değiştir

b.      Fare ile ismin üzerinde tek tıklamak

c.       Farenin sağ tuşu yenile komutu

d.      Klavyeden F2 tuşuna basılır

 

clip_image085

69- Yandaki simge neyi temsil eder?

 

         a. Klasör                                                             b. Dosya

         c. Kısa yol                                                           d. Word Dosyası

 

70- Dosya ismi en fazla kaç karakter verilebilir?

 

         a. 256                                                                 b. 255

         c. 512                                                                 d. 128

 

71- Windows XP işletim sisteminde Masa üstüne bir Metin Belgesi oluşturulmak istenirse aşağıdaki maddelerden hangisini uygulamak gerekir?

 

         a. Farenin sağ tuşu Yeni – Metin Belgesi               b. Farenin sağ tuşu Yenile- Metin Belgesi

         c. Farenin sol tuşu Metin belgesi                           d. Farenin sol tuşu Yeni – Metin Belgesi

 

72- Belgelerim penceresinde dosya seçili durumda iken klavyeden Delete tuşuna basıldığında hangi işlem gerçekleşmiş olur.

 

         a. Dosya Silinir                                                    b. Dosya İsmi Değiştirilir

         c. Dosya Kopyalanır                                            d. Dosya Taşınır

 

73- Doküman veya dosya seçili durumda iken klavyeden F2 tuşuna basıldığında gerçekleşen işlem aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Dosya Kopyalanır                                            b. Dosya İsmi Değiştirilir

         c. Dosya Silinir                                                    d. Dosya Yapıştırılır.

 

74- Dosya İsmi Değiştirme Komutu Belgelerim Penceresinin hangi menüsündedir.?

 

         a. Düzen                                                              b. Dosya

         c. Görünüm                                                         d. Ekle

 

 

75- Açılan herhangi bir pencerenin klavyeden kapatılmasını için hangi tuşlar kullanılmalıdır?

 

         a. Alt + Ctrl                                                         b. Ctrl + Tab

         c. Alt + F4                                                          d. Ctrl + Esc

 

76- Alt + Tab tuş kombinasyonunun görevi nedir?

 

         a. Uygulamalar arası geçiş yapar                           b. Uygulama penceresini kapatır

         c. uygulama penceresinin kopyalar                        d. Uygulama penceresinin taşır

 

77- CTRL + ESC tuş kombinasyonunun görevi nedir?

        

         a. Aktif pencereyi kapatır                                     b. Aktif uygulamayı kapatır

         c. Başlat Menüsünü açar                                      d. Pencereler arası geçiş yapar.

 

78- Dosya Silme Komutu Belgelerim Penceresinin hangi menüsündedir.?

 

         a. Düzen                                                              b. Dosya

         c. Görünüm                                                         d. Ekle

 

79- Masa üstünde bir belge tanımlı iken bu belgenin klavye yolu ile silinmesini oluşturan tuş kombinasyonu aşağıdakilerinden hangisidir?

 

         a. Insert ve Enter                                                 b. Home ve Delete

         c. Delete ve Enter                                                d. Num Lock ve Pause

 

clip_image087

80- Kısa Yol Araç çubuğunda bulunan yukarıdaki simge hangi komutun kısa yoludur?

 

         a. Kopyala                                                          b. Sil

         c. Kes                                                                 d. Yapıştır

 

81- Geri Al ….. Komutunun Kısa yolu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. CTRL + X                                                       b. CTRL + K

         c. CTRL + C                                                       d. CTRL + Z

 

82- Kes Komutunun Kısa yolu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. CTRL + C                                                       b. CTRL + Z

         c. CTRL + X                                                       d. CTRL + B

 

83- Kopyala Komutunun Kısa yolu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. CTRL + C                                                       b. CTRL + Z

         c. CTRL + X                                                       d. CTRL + B

 

84- Yapıştır Komutunun Kısa yolu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. CTRL + C                                                       b. CTRL + Z

         c. CTRL +V                                                        d. CTRL + B

 

85- Tümünü Seç Komutunun Kısa Yolu hangisidir?

 

         a. CTRL + V                                                       b. CTRL + B

         c. CTRL + A                                                       d. CTRL + U

 

86- Aşağıdakilerden hangisi Düzen menüsünde bulunmaz?

        

         a. Kes                                                                 b. Kopyala

         c. Sil                                                                    d. Geri Al

 

87- Kısa Yolu CTRL + X olan komut aşağıda kilerinden hangidir?

 

         a. Bul                                                                  b Kopyala

         c. Sil                                                                    d. Kes

 

88- Kısa Yolu CTRL + Z olan Düzen menüsü komutu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Yapıştır                                                            b. Tümünü Seç

         c. Kes                                                                 d. Geri Al

 

89- Kısa yolu CTRL + A olan Düzen menüsü komutu aşağıda kilerinden hangisidir?

 

         a. Tümünü Seç                                                     b. Kopyala

         c. Sil                                                                    d. Bul

 

90- Kısa yolu CTRL + C olan komut aşağıda kilerinden hangisidir?

 

         a. Kes                                                                 b. Sil

         c. Kopyala                                                          d. Taşı

 

91- Kısa Yolu CTRL + V olan Düzen menüsü komutu aşağıda kilerinden hangisidir?

 

         a. Kes                                                                 b. Aktar

         c. Sil                                                                    d. Yapıştır

 

92- Sıralı dosya seçimini yapmamızı sağlayan tuş kombinasyonu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. CTRL                                                              b. SHIFT

         c. ALT                                                                d. ESC

 

93- Rastgele dosya seçimini yapmamızı sağlayan tuş kombinasyonu aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. SHİFT                                                             b. ALT

         c. CTRL                                                              d. ESC

clip_image089

94- Yanda görülenler hangi menü ve hangi komutuna aittir?

                                                  

 

a. Düzen – Araç Çubukları           b. Görünüm- Araç Çubukları

c. Görünüm – Git                         d. Görünüm – Durum Çubuğu

 

95-  Aşağıdaki şekilde yer alan komutlar hangi menüye aittir?

clip_image091

 

a. Görünüm                                 b. Düzen

c. Sık Kullanılanlar                       d. Dosya

 

 

 

 

 

96- Şekildeki komutlar Görünüm Menüsünün hangi komutuna aittir?

clip_image093

 

a. Simge Birleştir                       b. Simge Durumu

c. Simgeleri Yerleştir                 d. Simgeler

 

 

 

 

 

 

clip_image09597-

Yandaki şekilde görülen pencere hangi menüye aittir.

 

 

 

 

 

         a. Sık Eklenenler                                                  b. Sık Kullanılanlar

         c. Sık Kullanılmayanlar                                         d. Sık Kullanılan Ekle

 

98- Özellik verilmiş dosyayı gizlemek için hangi menü ve komutu kullanılmalıdır?

 

         a. Düzen – Klasör Seçenekleri                             b. Dosya – Klasör Seçenekleri

         c. Araçlar – Klasör Seçenekleri                           d. Görünüm – Klasör Seçenekleri

 

 

99- Belgelerim penceresinde daha gönce gizlenmiş olan dosyanın tekrar Belgelerim penceresindeki yerini olması için nasıl bir uygulama yapılmalıdır.

 

a.       Araçlar Menüsü – Klasör Seçenekleri – Görünüm Menüsü

b.      Araçlar Menüsü – Dosya Seçenekleri – Görünüm Menüsü

c.       Dosya Menüsü – Yeni – Metin Belgesi

d.      Dosya Menüsü – Yeni – Klasör

 

100- Silinmesini istediğiniz dosyayı Geri Dönüşüm Kutusuna göndermeden silmenin yolu hangisidir_

 

         a. CTRL + DELETE                                           b. SHIFT + DELETE

         c. SHIFT + ENTER                                            d. CTRL + INS

 

 

 

 

101- Geri Dönüşüm Kutusunu boşaltmak için aşağıdaki yollardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

a.       Dosya – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

b.      Düzen – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

c.       Görünüm – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

d.      Sil – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

 

102-  Belgelerim penceresinden silinmiş olan DÜZEL BİLGİSAYAR isimli Metin Belgesinin Geri Dönüşüm Kutusundan geri alınması için ne yapılmalıdır.

 

a.       Geri Dönüşüm Kutusu – Dosya Menüsü – Geri

b.      Geri Dönüşüm Kutusu – Dosya Menüsü – Geri Yükle

c.       Geri Dönüşüm Kutusu – Düzen Menüsü – Geri Al

d.      Geri Dönüşüm Kutusu – Düzen Menüsü – Geri Yükle

 

clip_image096

 


clip_image098clip_image100clip_image102         1                                  2                                           3                                        4

 

103- Yukarıdaki simgelerden hangisi Geri Dönüşüm Kutusunu temsil eder.

 

         a. 2                                                                     b. 3

         c. 1                                                                     d. 4

 

104- Başlat Menüsü  - Programlar – Donatılar – Sistem Araçları penceresinde aşağıdaki yazılı olan maddelerden hangisi vardır.

 

         a. Not Defteri                                                      b. Paint

         c. Disk Silme                                                       d. Disk Birleştirici

 

105- Başlat Menüsü – Programlar – Donatılar Penceresinde aşağıdakilerden hangisi YOKTUR.

 

         a. Paint                                                                b. Not defteri

         c. Word                                                              d. Eğlence

 

clip_image104

106- Yukarıdaki komutalara ulaşmanın yolu aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

 

         a. Başlat –Programlar – Başlangıç                        b. Başlat – Ayarlar

         c. Başlat – Programlar – Donatılar- Sistem Araçları        d. Başlat – Programlar- Eğlence

 

107- WordPad, Hesap Makinesi, Paint, vb. programları çalıştırabilmek için aşağıdaki yollardan hangisi ile ulaşılabilir.

 

         a. Başlat Menüsü – Programlar – Başlangıç          b. Start Menüsü – Ayarlar

         c. Başlat Menüsü – Programlar – Donatılar           d. Başlat Menüsü - Programlar

108-  “Sistem ve sisteme bağlı bütün donanımlar hakkında bilgi alınabilir. Yine burada her bir donanımın durumu, başarılı bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve istendiğinde kullandıkları sürücülerin değiştirilebildiği, sistem tam olarak yapılandırıp yapılandırılmadığı gibi konularda bilgi sahibi olur. “

        

         Yukarıda yazılı olan tanım hangi komuta aittir.

 

         a. Sistem Bilgisi                                                    b. Kontrol Masası

         c. Denetim Masası                                               d. Sistem Kontrol

 

109- Masa üstünde Bilgisayarım penceresinin üzerinde iken farenin sağ tuşu – Özellikler butonu tıklandığında karşımıza gelen pencerenin ismi aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Görüntü Özellikleri                                           b. Sistem Özellikleri

         c. Görev Çubuğu Özellikleri                                 d. Masa üstü Özellikleri

 

 

110- Bilgisayarımıza her hangi bir program, oyun, müzik vb. dosya ve klasörü kopyalamak için aşağıdaki pencerelerden hangisi kullanılır.

 

         a. Belgelerim                                                        b. Bilgisayarım

         c. Ağ bağlantılarım                                               d. Başlat Menüsü

 

clip_image106111- Aşağıdaki simgelerden hangisi sabit diski temsil eder?

clip_image108

 


a.                                                                                                                                                 b.

clip_image110clip_image112

c.                                                                        d.

 

 

clip_image114112-

 

         Yukarıdaki menü çubuğu aşağıdaki pencere isimlerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir. 

 

         a. Sistem Özellikleri                                             b. Denetim Masası

         c. Bilgisayarım                                                     d. Düzen Menüsü

 

clip_image115

113-                                    Yandaki öğe neyi temsil eder?

 

         a. Sabit Disk                                                        b. Disket

         c. Cd-Rom                                                          d. Denetim Masası

 

clip_image117clip_image119114-  Klavyenin F veya Q olmasını sağlayan simge ve ismi aşağıda kilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

clip_image121clip_image123        

         a.                                    b.                                    c.                                       d.        

 

 

115-         Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile geri dönüşüm kutusunun içeriği temizlenemez?

 

a. Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş – Geri Dönüşüm kutusunu boşalt

b. Çift tıklayarak açılır ve Dosya menüsünden – Geri Dönüşün kutusunu boşalt

c. Çift tıklayarak açılır tüm dosyalar seçilir ve klavyeden DELETE basılır

d. Çift tıklayarak açılır ve Düzen menüsünden – Geri Dönüşün kutusunu boşalt

116- Klavye ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdaki yollardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Başlat Menüsü – Programlar – Ayarlar – Klavye         

         b. Başlat Menüsü – Ayarlar – Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri

         c. Başlat Menüsü – Ayarlar – Bölge ve Dil Seçenekleri

         d. Başlat Menüsü – Pragramlar – Ayarlar – Bölge ve Dil Seçenekleri

 

117- Bilgisayarda donanım ayarlarının yapılabilmesi için aşağıda yazılı menülerden hangisi kullanılmalıdır.

 

         a. Başlat – Ayarlar – Denetim Masası                         c. Başlat – Programlar –denetim masası

         c. Bilgisayarım – Ayarlar – Denetim Masası                d. Bilgisayarım- Programlar

 

118- Görev Çubuğundaki saat simgesi nasıl kaldırılır?

 

a. Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görev çubuğu

b. Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Görev çubuğu

c. Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Başlat menüsü

d. Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Başlat menüsü

 

119-clip_image125 Yandaki görülen simgeye nasıl ulaşabiliriz?

 

         a. Başlat Menüsü- Programlar                                    b. Başlat Menüsü – Çalıştır

         c. Başlat Menüsü – Ayarlar – Denetim Masası            d. Başlat Menüsü – Yardım – Denetim

 

120- clip_image127Yandaki şekilde görülen simge denetim masasının hangi komutu temsili resmidir?

 

         a. Klavye                                                             b. Fare

         c. Sistem                                                             d. Kullanıcı Hesapları

 

121- clip_image129 Yandaki şekilde görülen simge denetim masasının hangi komutu temsili resmidir?

 

         a. Sistem                                                             b. Yazıcı

         c. Yazıcı ve Faxlar                                               d. Klavye

 

122- Farenin çift tıklama hızı gibi, farenin ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?

 

         a. Başlat – Programlar- Donatılar – Fare

         b. Başlat – Ayarlar – Fare

         c. Başlat – Yazıcılar – Denetim Masası – Fare

         d. Başlat – Ayarlar- Denetim Masası – Fare

 

123- Bir yazıcı tanımı yapabilmek için hangi yol kullanılmalıdır?

 

         a. Başlat Menüsü – Yazıcı ve Faxlar                                 b. Başlat Menüsü – Ayarlar- Yazıcı

         c. Başlat Menüsü – Ayarlar – Yazıcı ve Faxlar                  d. Başlat Menüsü – Bul

 

124- Masa üstünde bulunan bilgisayarım penceresinin simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. clip_image131                  b. clip_image133                           c. clip_image135                     d. clip_image137

 

125- Aşağıdakilerden hangisi masa üstünün standart öğelerinden biri değildir.?

        

         a. Bilgisayarım                                                                 b. Belgelerim

         c. Denetim Masası                                                           d. Ağ bağlantılarım

 

126- Masa üstünde yeni bir boş metin belgesi nasıl oluşturulur?

 

a. Fareni sol tuşu – Yeni – Metin belgesi                  b. Farenin sağ tuşu – Yeni – Metin belgesi

c. Fareni sol tuşu –  Metin belgesi                            d. Farenin sağ tuşu  – Metin belgesi

 

127- clip_image139 Yandaki şekilde görülen simge denetim masasının hangi komutu temsili resmidir?

 

         a. Bölgesel ayarlar                                                           b. Bölge ve Dil Seçenekleri

         c. Klavye                                                                         d. Ülke Ayarları

 

128- clip_image141 Yandaki şekilde görülen simge denetim masasının hangi komutu temsili resmidir?

 

         a. Görüntü                                                                       b. Sistem

         c. Ses                                                                              d. Bölge Ayarları

 

129- Simgelerin özellikleri nasıl görüntülenir ve değiştirilir?

 

a. Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Aç

b. Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kes

c. Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kopyala                    

d. Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Özellikler

 

130- Ses Efektleri ve Ses aygıtları komutunun simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

 

         a. clip_image142                  b. clip_image141                          c. clip_image127                        d.clip_image144

 

131-  Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür?

 

a. Görev çubuğu                                                  b. Denetim masası

c. Klasörler                                                         d. Pencere

 

 

 

 

132- Denetim Masası - Program Ekle ve Kaldır komutunun simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. clip_image145               b.clip_image147                           c. clip_image137                       d. clip_image148

 

133- Masa üstünde farenin sağ tuşu ile açılan küçük menüde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yoktur?

 

         a. Yenile                                                                          b. Özellikler

         c. Simgeleri Yerleştir                                                        d. Sil

 

134-  Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur?

 

a. Görünüm Menüsü                                                        b. Dosya Menüsü

c. Düzen Menüsü                                                             d. Araçlar Menüsü

 

135- Denetim Masası – Bölgesel Dil ve Seçenekler komutunun simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. clip_image141                  b.clip_image147                           c. clip_image139                        d. clip_image137

 

136- Klasik Başlat Menü Stiline göre Görüntü simgesine nasıl ulaşılabilir?

 

a. Başlat – Programlar- Başlangıç – Görüntü

b. Başlat- Programlar – Donatlar – Görüntü

c. Başlat – Ayarlar – Görüntü

d. Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Görüntü

 

137- clip_image149Masa üstünde bulunan yandaki  simge hangi pencereye aittir?

 

         a. Denetim Masası                                               b.Bilgisayarım

         c. Ağ bağlantılarım                                               d. Belgelerim

 

 

138- clip_image150 Masa üstünde bulunan yandaki simge hangi pencereye aittir?

 

         a. Ağ Bağlantılarım                                               b. Bilgisayarım

         c. Denetim Masası                                               d. Belgelerim

 

139- clip_image151Masa üstünde bulunan yandaki simge hangi pencereye ulaşılabilir?

 

         a. Ağ Bağlantılarım                                               b. Belgelerim

         c. İnternet Explorer                                                          d. Bilgisayarım

 

 

 

 

140- Masa üstünde bulunan Internet Explorer penceresinin simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. clip_image153                  b. clip_image154                        c. clip_image131                        d. clip_image156

 

141- Aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

 

a. Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre

b. Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre

c. Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre

d. Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre

 

 

142- clip_image157Masa üstünde yer alan yandaki simge ile hangi pencereye ulaşabiliriz?

 

         a. İnterten Explorer                                              b. Bilgisayarım

         c. Denetim Masası                                               d. Geri Dönüşüm Kutusu

 

 

143- clip_image158Masa üstünde yer bulan yandaki simge ile hangi pencereye ulaşılabilir?

 

         a. Belgelerim                                                        b. Bilgisayarım

         c. Ağ Bağlantılarım                                               d. Geri Dönüşüm Kutusu

 

144-  Masa üstün neresidir.

 

a.    Windows da denetim masasının adıdır.             b. Windows da karşımıza gelen ilk alandır.

c. Bilgisayarım simgesinin açıldı penceredir.           d. Silinen dosyaların bulunduğu alandır.

 

145-Masa üstündeyken farenin sağ tuşuyla yeni seçeneği seçildiğinde aşağıda kilerinden hangisi çıkmaz?

        

         a. Klasör                                                             b Kısayol

         c. Metin Belgesi                                                   d. Yardım

 

146- Bilgisayarım simgesi Windows ta nerede bulunur?

 

         a. Denetim Masası                                               b. Masa üstünde

         c. Geri Dönüşüm Kutusu                                      d. Belgelerim

 

147- Masa üstünde bulunan Ağ bağlantılarım penceresinin simgesi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. clip_image145               b. clip_image133                           c. clip_image131                        d. clip_image159

 

 

 

148- Masa üstüde yer alan Belgelerim Penceresine farenin sol tuşu ile çift tıklandığında nasıl bir işlemle karışlaşılır?

 

         a. Belgelerim klasör silinir                                     b. Belgelerim klasörü taşınır

         c. Belgelerim klasörü kopyalanır                           d. Belgelerim klasörü açılır

 

 

149- Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?

         a. Dosya Seçilir-Sağ tuş-Sil                                b. Dosya Seçilir –Düzen Menüsü -Sil

         c.  Dosya Seçilir –Dosya Menüsü-Sil                  d. Dosya Seçilir -Delete

 

150- En son kullanılan belge ve dosyaların temizlenebilmesi için hangi menüyü kullanırız?
 

a. Başlat –Belgelerim – Temizle

b. Başlat – Ayarlar - Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü – Başlat menüsü – Özelleştir

c. Başlat – Bilgisayarım – Belgeleri Temizle

d. Başlat – Belgeler

 

151- Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

a. Dosya-Tümünü Seç                                      b. Düzen- Tümünü Seç

c. Görünüm- Tümünü Seç                                 d. Sağ Tuş- Tümünü Seç

 

152- Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir?

 

a. Kısayol                                                         b. Masaüstü

c. Görev çubuğu                                               d. Kanal çubuğu

 

153- Bir Kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

 

a. F1                                                                b. F2

c. F3                                                                d. F4

 

 

I.      Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız

II.   Kopyala veya Kes tuşuna basarız

III. İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.

154- Yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir?
 

a. III-I-II                                                          b. III-II-I  

c. I-III-II                                                          d. I-II-III

155- Windows Xp temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik  yapılması nereden gerçekleşebilir?
 

a. Masaüstü - Sağ tuş - Yenile.
b. Masaüstü - Sağ tuş – Temalar
c. Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler - Temalar
d. Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

 

 

156- Windows’un klasik Menü stilinde kullanılması nereden sağlanabilir?

         a. Bilgisayarım – Denetim Masası

b. Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler

c. Görev Çubuğu – Sağ tuş – Görev Çubuğu

d. Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler - Başlat Menüsü

 

157- Ağ ortamında bulunmak ve kaynakları paylaşmak amacıyla kullanılan masa üstü simgesi nedir?

 

         a. Ağ Bağlantılarım                                               b. Ağ Komşularım

         c. Ağ Denetimi                                                     d. Bilgisayarım

 

158- Windows’ta BilgisayarımBelgelerim   gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir?

 

         a. Başlat–Programlar–Donatılar

         b. Görüntü Özellikleri – Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir.

         c. Bilgisayarım -  Denetim Masası – Masaüstü

         d. Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları

 

159- Masaüstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelerden değildir?

 

         a. Klasör                                                             b.Kısayol

         c. Dosya                                                              d. Sürücü

 

160- Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

 

a. Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolu                    b. Düzen Menüsü -Kısayol oluştur

c. Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu                    d.  Sağ tuş – Kısayol oluştur

 

161- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Windows’ta klasörler sarı renktedir

b. Klasörler ; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir.

c. Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler.

d. Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz.

 

162- Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

 

a. Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A:

b. Düzen Menüsü-Gönder-Disket A:

c. Sağ tuş-Gönder-Disket A:

d. Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A:

 

 

163- Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a. Başlat-sağ tuş-Windows gezgini

b. Başlat-Belgeler- Windows gezgini

c. Başlat-Programlar- Donatılar – Windows Gezgini

d. Bilgisayarım-Sağ tuş- Windows Gezgini

 

 

 

164- Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?

 

a. Sağ tuş-Özellikler                                           b. Dosya Menüsü-Yeni - özellikler

c. Sağ tuş-araştırılıyor                                         d. Sağ tuş-Aç

 

165- Bir dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a. Dosya Menüsü – Kopyala – Yapıştır b. Görünüm Menüsü-Kopyala-Yapıştır

c. Araçlar Menüsü-Kopyala-Yapıştır                  d. Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

 

166- Seçili nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?

 

a. Düzen – Diğerlerini Seç                                    b. Düzen – Tümünü Seç

c. CTRL + B tuşları                                             d. Görünüm – Simgeleri Düzenle

 

167- Aşağıdaki Seçeneklerin hangisinde Tarih/saat özellikleri penceresi ekrana gelir?

 

a. Görev Çubuğunun üzerine çift tıklamak

b. Görev çubuğunun üzerinde bulunan saatin üzerine sol çift tıklamak

c. Görev çubuğunun üzerindeki TR ifadesinin üzerine sol çift tıklamak

d. Görev çubuğundaki Başlat düğmesine çift tıklamak

 

168- Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?

 

a. Denetim Masası – Görüntü                               b. Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır

c. Denetim Masası – Sistem                                 d. Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle

 

169- Hızlı Başlat simgelerini eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi  kullanılmalıdır?

 

a. Masaüstünde sağ tuş – Özellikler                      b. Dosya menüsü – Özellikler

c. Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler                    d. Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları

 

170-  Bir pencerenin araç/durum çubuğu nereden iptal edilir?

a. Dosya                                                              b. Düzen

c. Görünüm                                                         d. Araçlar

 

171-  Windows’ta Kısayol tuşları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 

CTRL  + X

CTRL + C

CTRL +V

 

a. Kes - Kopyala - Yapıştır                                 b. Geri Al - Yinele – Kes

c. Kes – Yapıştır - Kopyala                                 d. Yinele - Geri Al - Kes

 

172- Programlara hızlı erişim sağlamak amacıyla oluşturulan ifadelere ne ad verilir?

 

         a. Klasör                                                             b. Kısayol

         c. Dosya                                                              d. Windows Gezgini

 

173-clip_image161 Yanda görülen şekil Hangi programı sembolize eder?

 

         a. Os                                                                   b. Lunix

         c.Windows                                                          d. Ms-Dos

 

174- Hard disk’in etiket ismini nasıl değiştirebiliriz?

 

a. Bilgisayarım – Denetim Masası – Sistem – Genel

b. Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sağ tıklanır – Özellikler – Genel

c. Bilgisayarım Klasöründe sürücü üzerinde sol tıklanır – Özellikler – Genel

d. Bilgisayarım – Denetim Masası - Özellikler – Genel

 

175- clip_image163Yandaki şekil hangi programı sembolize eder?

 

         a. Zıp                                                                  b. Rar

         c. Arj                                                                  d. Wmp

 

176- Bilgisayarları virüs denen zararlı programlara karşı korumak olan yazılımlara ne ad verilir?

 

         a. Dos                                                                 b Anti Virüs

         c. Avast                                                               d. Norton

 

177- Bilgisayarın fiziksel kısmını oluşturan parçalara verilen ad aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Yazılım                                                            b. İntel

         c. Donanım                                                          d. Microsoft

 

178- Bilgisayardan aldığınız ve monitörden izlediğiniz sonuçları, kağıda da dökmeye yarayan cihaza ne ad verilir?

 

         a. Bilgisayar                                                         b. Yazıcı

         c. Display                                                            d. Oki

 

179- Bilgilerin geçici bir müddet saklandığı veya Yazılabilen, okunabilen, silinebilen hafıza türü aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

 

         a. Rom                                                                b. Ram

         c. Ddrom                                                             d. Bios

 

180- F1, F2, F3 ….F12 Tuşlarına genel olarak ne ad verilir?

 

         a. Esc                                                                  b. Leturn

         c. Enter                                                               d. Fonksiyon

 

181- Aşağıdaki maddelerden hangisi donanım birimi değildir?

 

         a. Harddisk                                                         b. Ram

         c. Main Board                                                     d. Virüs

 

182- Backup Komutu ile hangi işlem yapılabilir?

 

         a. Dosya Silinir                                                    b. Klasör Aktarılır

         c. Yedekleme Yapılır                                           d. Yedek Açılır

 

183- Yazılım Hangi Dil ile İfade edilebilir?

 

         a. Hardware                                                        b. Software

         c. Config                                                             d. Autoexcec

 

184- Diski biçimlendirmek yada sabit diskteki bilgilerin tamamının silinmesini sağlayan komut aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Format                                                            b. LineFormat

         c. Fdisk                                                               d. Sil

 

185- Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

 

a. www.meb.gov.tr                                              b. ftp://meb.gov.tr

c. info@meb.gov.tr                                              d. www.meb@gov.tr

 

186- Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

 

a. www.tdb.org.tr                                                b. www.hotmail.com

c. www.odtu.edu.tr                                              d. www.ttnet.net.tr

 

187- Windows’ta Film veya müzik dosyaları hangi programla  çalıştırır?

 

a. Windows Media Player                                    b. Ses Denetimi

c. Ses Kaydedicisi                                               d. Ses Değiştirici

 

188-   Hangisi geri al işleminin kısayol tuşudur?

 

a. Ctrl + E                                                           b. Alt + Z

c. Shift + Yöntuşları                                             d. Ctrl + Z

 

 

189-  Klavyedeki ( $ , # , \  vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

 

a. Alt Gr                                                              b. Tab (Sekme)

c. Ctrl                                                                  d. Shift (Üstkarakter)

 

190- clip_image165 Yanda görülen simge hangi dosya türünü sembolize eder?

 

         a. Media Player                                                   b. Movie Maker

         c. Winamp                                                           d. Quick Time

 

 

 

 

191-clip_image167 yandaki masa üstünü göster butonunun görevi nedir?.

 

         a. açık pencereleri kapatır                                    b. pencereler arası geçiş yapar

         c. açık pencereyi kaydeder                                  d. açık pencereleri arka plana alır

 

 

192-clip_image169Yandaki şekilde görülen simge neyi temsil eder?

 

         a. Sabit Disk                                                        b. Cd- Rw

         c. Hard Disk                                                        d. Cd – Rom

 

 

193- clip_image171 Yandaki şekilde görülen simge hangi pencerededir?

 

         a. Bilgisayarım                                                     b. Belgelerim

         c. Düzen Menüsü                                                 d. Ağ bağlantılarım

 

 

194- clip_image173Yanda görülen Kısa yol araç çubuğuna ait simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Sil                                                                    b. Kopyala

         c. Geri Al                                                            d. İleri Al

 

 

195-clip_image175 Yanda görülen Kısa yol araç çubuğuna ait simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

         a. Yapıştır                                                            b. Özellikler

         c. Geri Al                                                            d. Sil

 

 

196-clip_image177 Yanda görülen Kısa yol araç çubuğuna ait simge aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

        

         a. Sil                                                                    b. Kes

         c. Kopyala                                                          d. Özellikler

 

 

clip_image179

197- Yukarıda görülen Gezgin Çubuğu simgesinin ekranda görünmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

 

         a. Dosya Üzerinde Tek Tıklamak                         b. Dosya Üzerinde Çift Tıklamak

         c. Dosya Üzerinde F2 Tuşuna basmak                 d. Dosya Üzerinde Delete Tuşuna Basmak

 

 

clip_image181

198- Yukarıda görülen pencerede yer alan komutları hangi çubuğa aittir?

 

         a. Menüsü Çubuğu                                               b. Gezgin Çubuğu

         c. Durum Çubuğu                                                d. Araç Çubuğu

 

 

clip_image183

199-  Yukarıda yer alan listedeki maddeler hangi komutu aittir?

 

         a. Arama Yap                                                      b. Ara

         c. Araştır                                                             d. Bul-Değiştir

clip_image185

200-  Yukarıda görülen şekil aşağıdaki hangi araç çubuğuna aitdir?

 

         a. Başlık Çubuğu                                                 b. Gezgin Çubuğu

         d. Durum Çubuğu                                                d. Kaydırma Çubuğu

 

clip_image187

201- Yandaki Şekilde yer alan simgelerin Genel ismi aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

 

a.Kaydırma Çubuğu                                                      b. Durum Çubuğu

c.Sekme Çubğu                                                            d. Menü Çubuğu

 

 

clip_image189

202- Yukarıda görünen şekilde yer alan ekran çözünürlük ayarları görüntü özellikleri komutunun hangi menüsünde yer bulur.

 

         a. Temalar                                                           b. Ayarlar

         c. Arkaplan                                                         d. Masaüstü

 

 

clip_image191

203- Yukarıda görünen şekilde yer alan ayarlar görüntü özellikleri komutunun hangi menüsünde yer alır.

         a. Masa üstü                                                        b. Ayarlar

         c. Ekran Koruyucu                                              d. Görünüm

 

 

204- clip_image193Görev çubuğunda yer alan yandaki simgelerin genel adı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         a. Hızlı Ayarlar                                                     b. Hızlı Başlat

         c. Hızlı Kullan                                                      d. Hızlı Çalıştır

 

205- Geri Dönüşüm Kutusu simgesi ne işe yarar?

 

a. Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir

b. Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir

c. Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur

d. Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.

 

206- Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Ara ne işe yarar?

 

         a. Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

         b. Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur 

         c. Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

         d. Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

207- Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Ayarlar ne işe yarar?

 

a. Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b. Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c. Kullanıcının kişisel ayarlarını tanımladığı yerdir.

d. Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 

208- Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Çalıştır ne işe yarar?

 

a. Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b. Aranılan dosya ve klasörlerin bulunur

c. Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

d. Belirtilen adresteki Internet adresi, belge ve programları çalıştırabiliriz.

 

 

209- Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Yardım ve Destek ne işe yarar?

 

a. Bilgisayar içinde bulunan programların liste halinde bulunur

b. Windows hakkında yardım menüleri bulunur

c. Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz

d. Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

 

210- Denetim masası öğesi olan Bölge ve Dil Seçenekleri ne işe yarar?

 

a. Bilgisayarımızın para birimi, saat - tarih biçimi gibi özelliklerini ayarlayabiliriz.

b. Bilgisayarımızın ekran renklerini ayarlayabiliriz

c. Bilgisayarımızın Görüntü kalitesini ayarlayabiliriz

d.  Internet’e bağlanabiliriz

 

211-  Denetim masası öğesi olan Klavye ne işe yarar?

 

a. Kısa yol tuşlarını tanımlayabiliriz.

b. İmlecin yanıp sönme hızı, yineleme gecikmesi ve yineleme hızı gibi ayarlarını yapabiliriz

c. Fare ayarlarının yapıldığı yerdir.

d. Klavyemizi oyun oynamak için ayarlayabiliriz.

 

212-  Denetim masası öğesi olan Program Ekle veya Kaldır ile hangi işlemi gerçekleştiremeyiz?

 

a. Yeni bir program yükleme kaldırma

b. Windows bileşenlerini (paint, hesap mak.vb…) yükleyip kaldırmaya yarar

c. Windows’un oyunlarını ekleme kaldırma

d. Yeni Bir donanım yükleyip kaldırmaya yarar

 

213-  Denetim masası öğesi olan Tarih ve Saat ne işe yarar?

 

a. Bilgisayarımıza yeni bir görev zamanlamaya

b. Bilgisayarımızın sistem saatini ve tarihini ayarlamaya

c. Bilgisayarımızın çalışama hızını ayarlamaya

d. Randevu ve toplantı saatlerini ayarlamaya

 

214- Denetim masası öğesi olan Yazıcı ve Fakslar ne işe yarar?

 

a. Yeni Bir yazıcı Yüklemeye yarar

b. Var olan yazı tiplerini değiştir

c. Bilgisayarımıza yeni bir yazı tipi eklemeye yarar

d. Bilgisayarımızda yüklü olan yazı tiplerinin ayarlanmasını sağlar

 

215- clip_image194 Yandaki şekildeki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Pencereyi kilitle                                                b. Oturumu Kapat

c. Önceki boyut                                                   d. Bilgisayarı kapat

 

216- Bilgisayarın  açılmasını sağlayan düğme  aşağıda kileren  hangisidir?

 

a. Power                                                             b. Reset

c. Turbo                                                              d. Anahtar

 

 

217-  Bilgisayarda  görüntüyü  izlemek  için  kullanılan  donanım  birimlerine  ne  ad  verilir?

 

a. Klavye                                                             b. Monitör

c. Cd-rom  Sürücü                                               d. flopy

 

218-  Sürekli   büyük  harf   yazmak   için  hangi   tuş  kullanılır?

 

a. Shift                                                                 b. Caps lock

c. Alt gr                                                               d. Enter

 

219- Aşağıdakilerden hangisi Windows tabanlı bir işletim sistemi değirdir?

 

         a. Microsoft Word                                               b. Microsoft Windows 98

         c. Microsoft Windows 95                                    d. Microsoft Windows XP

 

220-Aşağıdakilerden hangisi Windows Tabanlı bir işletim Sistemidir?

 

         a. Lunix                                                               b. Unix

         c. XP                                                                  d. Dos

 

 

        

Çıkmış Sorular

WEBŞUBEM

www.hakbil.com


Kategoriler